Spotprent op de Roomse kerk, 1616

anoniem, 1616, prent, RP-P-1957-7A

Spotprent op de misbruiken van de Roomse kerk, 1616. Links de hellemond met duivels. Een valse profeet in schaapskleren predikt uit een boek. Hervormers Calvijn en Luther hakken een boom om waarin de paus en de Hoer van Babylon zitten. Aan deze boom en aan een tweede boom gemerkt Inquisitie trekt…

Frederik Hendrik verleent…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.581

Een herrezen Frederik Hendrik verleent bij de wonderboom barmhartigheid aan de naakte en berooide actionisten door hen onder zijn mantel een schuilplaats te bieden. Dit is een verbeelding van een oud spreekwoord: zich dekken met de mantel van Frederik Hendrik, wat betekent: vrij zijn van vervolging…

Politieke biljardspel in Duitsland,…

anoniem, 1758, prent, RP-P-1909-399

Spotprent waarin de strijdende partijen uit de Zevenjarige Oorlog in het jaar 1758 een potje biljard spelen op de kaart van Oost-Europa. Tot de spelers behoren: Pruisen, Hannover, Frankrijk, Rusland, Saksen, Zweden, Denemarken, Spanje, Polen en Zwitserland. De Nederlander is bij het schouwspel…

Spotprent over het lot van Amerika…

anoniem, 1782 - 1783, prent, RP-P-OB-85.244

Spotprent waarin het lot van de Verenigde Staten wordt beslist door een biljartspel tussen twee mannen (Europese vorsten), ca. 1782. Aan de wand kaarten van Noord- en Zuid-Amerika.

Zijne Edelachtbare

Louis Raemaekers, 1910, spotprent, NG-726-19

Karikatuur Willem Caspar Joseph Passtoors. In uniform, waarvan de hoge witte kraag bladversieringen draagt. Driekwart naar rechts met een norse gezichtsuitdrukking.

Le Beau Talma

Louis Raemaekers, 1910, spotprent, NG-726-4

Karikatuur van Aritius Sybrandus Talma. De kop frontaal afgebeeld met het hoofd iets schuin links naar beneden. Hij heeft zwart haar, een hoekige neus, zwarte wenkbrauwen, blauwe ogen, wilskrachtige kin en een dominante onderlip. Hij draagt een grijzig pak met witte boord en blauwe stropdas.

Spotprent op de Hollandse en…

anoniem, 1732 - 1734, prent, RP-P-OB-83.690

Spotprent op de Hollandse en Zeeuwse edelen, met name Slingerland en Van Boetzelaer, die prins Willem IV het markgraafschap (markizaat) van Veere en Vlissingen betwisten, ca. 1733. De prins speelt een spel triktrak met Slingerland om het markgraafschap, links worden de verliezers Slingerland en Van…

Den Grooten Barbiers Winckel,…

anoniem, 1639 - 1640, prent, RP-P-OB-81.472A

Spotprent op de Spanjaarden na de nederlaag in de zeeslag bij Duins, 21 oktober 1639. In een barbierswinkel zit met een uil op zijn hoofd een opgeblazen Spanjaard (Don Diego van Castilië) die lijdt aan waterzucht en wordt bijgestaan door een groep artsen. Hij spuugt de Spaanse vloot bij Duins uit,…

Apodictische Waaren, allegorie op…

Jacob Smies, 1774 - 1833, tekening, RP-T-1897-A-3489

Spotprent op de filosofie van Kant. In een drukke apotheek wordt rechts een menselijk geraamte onderzocht en uiteengenomen; in het midden worden in een grote kolf filosofie-boeken omgekookt tot `abrakadra'.

Spotprent op de Engelse Quakers,…

anoniem, naar Carel Allard, naar Egbert van Heemskerck (I), 1675 - 1725, prent, RP-P-OB-81.839

Spotprent op Engelse Quakers, ca. 1656. Bijeenkomst van Engelse mannen en vrouwen in het kostuum van de Quakers in een schuur, zij luisteren naar de preek van een vrouw die op een omgekeerde ton staat. Boven in een kastje miauwen katten, rechts plast een hond tegen de rok van een vrouw. In het…