Lijkstoet groet de Dood

Jacob Ernst Marcus, 1784 - 1826, prent, RP-P-1937-2151

Een karikaturale voorstelling waarbij een lijkstoet met dronken aansprekers de Dood ontmoet en groet.

Bouwen van een schip, ca. 1780-1783

anoniem, 1780 - 1783, prent, RP-P-OB-85.058

Spotprentje met het bouwen van een Hollands schip op een scheepswerf. Met tweeregelig onderschrift. Onderdeel van een serie van zes kleine voorstellingen over de spanningen tussen Engeland en Nederland, ca. 1780-1783.

Overzichtsblad met verkleinde…

anoniem, 1780, prent, RP-P-OB-85.060

Overzichtsblad met verkleinde kopieën van 15 spotprenten op de politieke gebeurtenissen in de periode 1778-1780. Merendeels spotprenten op de betrekkingen met Engeland en Amerika en op het Verbond van de Gewapende Neutraliteit. De afzonderlijke voorstellingen genummerd 1-15. Middenonder een…

De moedige en waakzame Nederlandse…

anoniem, 1780, prent, RP-P-OB-85.065

Kaart van het land tussen Amsterdam en Brest. De ontwaakte Nederlandse Leeuw toont zich moedig en waakzaam. Rechts Hollandse kooplieden en de Russische prins Gallitzin die aandringt op een antwoord op het aanbod van Gewapende Neutraliteit. Op het blad onder de plaat de verklaring van de cijfers 1-9…

Tekstblad in het Nederlands bij de…

anoniem, 1780, tekstblad, RP-P-OB-85.070A

Tekstblad in het Nederlands behorend bij de spotprent op de oorlog tussen de Republiek en Engeland, ca. 1780. Tekst met een verklaring van de cijfers 1-15 in twee kolommen in het Nederlands.

Tekstblad bij de spotprent op de…

anoniem, 1780, tekstblad, RP-P-OB-85.073B

Tekstblad met een verklaring van de de cijfers 1-8 in de spotprent op de wankele toestand van de Britse economie in 1780.

Spotprent met de Britse problemen…

anoniem, 1780, prent, RP-P-OB-85.077

Spotprent op de Britse problemen in binnen- en buitenland, ca. 1780. De Tijd draait aan het Rad van Fortuin waar bovenin Engeland strijdt met Amerika en Frankrijk. Een Hollander wil restitutie van geleden schade maar wordt tot bedaren gemaand door de Staatsman. Een monnik betreurt de zgn. Gordon…

Spotprent op de Engelsen, ca. 1780

anoniem, 1780, prent, RP-P-OB-85.084

Spotprent op de Engelsen in 1780. Een Nederlander treedt over het lijk van een Engelsman een Amerikaan tegemoet. Onder een brug wordt het tractaat van Cromwell als toiletpapier gebruikt. De Nederlandse Leeuw wordt bijgestaan door de Rechtvaardigheid en krijgt hulp van keizerin Catharina II. Een…

Spotprent op Lord George Gordon,…

anoniem, 1780 - 1781, prent, RP-P-OB-85.089

Spotprent op de Engelse Lord George Gordon, de aanstichter van een anti-roomse oproer in London in 1780. Lord George Gordon in wanhoop zijn handen wringend in de gevangenis, ziet door de tralies dat oproerkraaiers voor straf zijn opgehangen. Onder de plaat een verklaring van de voorstelling.

Spotprent op de vaandrig Verstap,…

Joannes Hulstkamp (toegeschreven aan), 1784, prent, RP-P-OB-85.306

Spotprent op de vaandrig Verstap van de Negende Burgercompagnie te Rotterdam, die tijdens het geweld op 3 april 1784 in de kousenwinkel Groenland vluchtte. Op met blad onder de plaat een vers van 20 regels.