The kitchen of a French Post House

Matthew Darly, naar Henry William Bunbury, 1771, prent, RP-P-1989-215

Lijkstoet groet de Dood

Jacob Ernst Marcus, 1784 - 1826, prent, RP-P-1937-2151

Een karikaturale voorstelling waarbij een lijkstoet met dronken aansprekers de Dood ontmoet en groet.

Monument ter herinnering aan de…

Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-OB-51.222

Monument ter herinnering aan de dwaasheid van het jaar 1720. Op een grote wagen gemend door een nar strooit de Fortuin van de Actien aandelen in het rond. De kar wordt getrokken door personificaties van de compagnieën van de Zuidzee en Mississippi (een invalide indiaan) en anderen. De wagen wordt…

Monument ter herinnering aan de…

Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-1908-2355

Monument ter herinnering aan de dwaasheid van het jaar 1720. Op een grote wagen gemend door een nar strooit de Fortuin van de Actien aandelen in het rond. De kar wordt getrokken door personificaties van de compagnieën van de Zuidzee en Mississippi (een invalide indiaan) en anderen. De wagen wordt…

Een windhandelaar zit op een zak…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.505

Een windhandelaar met een windmolen op zijn hoofd zit op een zak met aandelen die alleen door de wind hoog wordt gehouden, 1720. Links in de boom een aap met een verrekijker, rechts vliegt een kat met ballonnen aan zijn poten door de lucht. In het onderschrift verzen in het Nederlands en Frans.…

John Law en anderen torsen hun…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.512

John Law en andere mannen en vrouwen torsen gelijk Atlas hun schulden als een enorme bol (met wind of papier) op hun schouders. Op de voorgrond staat de tijd klaar om met een bal de personen omver te kegelen. Met onderschriften in het Nederlands en Frans door S. Civilien. Prent 8 in de serie…

Uitslag van de windnegotie, 1720

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.517

Spotprent op de windhandel van John Law, 1720. Law zittend op een stoel dat zweeft op de wind met een hoorn van overvloed en deelt acties uit. Rechts het dolhuis, in het midden een man met de kous op de kop. Op de achtergrond Vianen en wordt er gewerkt aan het Utrechtse kanaal. In het onderschrift…

Monument ter herinnering aan de…

Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-OB-83.524

Monument ter herinnering aan de dwaasheid van het jaar 1720. Op een grote wagen gemend door een nar strooit de Fortuin van de Actien aandelen in het rond. De kar wordt getrokken door onder anderen personificaties van de compagnieën van de Zuidzee en Mississippi (een invalide indiaan). De wagen wordt…

De grote vergaderplaats van de…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.529

Gezicht in het Koffiehuis Quincampoix waar handelaren zich bezig houden met de windhandel. Aan de zijkanten vier kleinere scènes van de opkomst, val en uittocht van de actionisten en het herstel van de zuivere negotie. In het een onderschrift een vers in vier kolommen. Prent 22 in de serie Tafereel…

De Inbeelding schildert de…

anoniem, 1720, prent, RP-P-OB-83.531

De vrouwelijke personificatie van de Inbeelding schildert een schilderij van de Mississippi, om haar heen kinderen die bellen blazen of lezen uit de actieboek van de Mississippi-Compagnie zittend op een lege geldkist. Met vier kleine scènes van andere mislukte ondernemingen. Onder de voorstelling…