Hollands hollende koe, 1690

Gaspar Bouttats, naar Boukhe, naar Romeyn de Hooghe, 1690, prent, RP-P-OB-26.877

Spotprent op de inmenging van…

Gisling, naar Romeyn de Hooghe, 1688, prent, RP-P-OB-55.185

Allegorie op de onenigheid tussen…

Jan Marlais, naar Romeyn de Hooghe, 1684, prent, RP-P-1937-2139

Spotprent op Lodewijk XIV en de…

Gisling, naar Romeyn de Hooghe, 1689, prent, RP-P-OB-55.186

Willem III en de verslagen Jacobus…

Romeyn de Hooghe (manier van), 1690, prent, RP-P-OB-55.183

Spotprent op de inmenging van…

Gisling, naar Romeyn de Hooghe, na 1689, prent, RP-P-1885-A-8721

Spotprent op de hebzucht en de…

Romeyn de Hooghe (mogelijk), 1685 - 1695, prent, RP-P-1902-A-22895