Het gestoorde pianospel

Willem Bartel van der Kooi, 1813, schilderij, SK-A-1065

Het gestoorde pianospel. Twee jongens vallen hun zusje tijdens het pianospelen lastig. Het meisje draait zich op haar stoel om naar de jongens.

De vrouw van Sebastiaan Leerse

Willem Bartel van der Kooi, 1804, schilderij, SK-A-210

Portret van de vrouw van Sebastiaan Leerse. Kniestuk, staande met de rechterhand op de borst. Pendant van SK-A-209.

Zelfportret, wijzend naar het…

Willem Bartel van der Kooi, 1791 - 1795, schilderij, SK-A-1063

Zelfportret van Willem Bartel van der Kooi, staand ten halven lijve, wijzend naar het portret van zijn gestorven collega Dirk Jacobsz Ploegsma. Ploegsma is voorgesteld met palet en penselen in de hand, boven het portret een treurende allegorische figuur (Schilderkunst?) en de Faam.

Wolfgang Wilhelm (1578-1653),…

Willem Bartel van der Kooi, 1800 - 1810, schilderij, SK-A-208

Portret van Wolfgang Wilhelm, paltsgraaf van Neuburg, hertog van Gulik en Berg. Kniestuk, staande voor een zuil, rechts een hond. Kopie naar het origineel in München.

De minnebrief

Willem Bartel van der Kooi, 1808, schilderij, SK-A-1064

De minnebrief. Een jonge bediende overhandigt een verzegelde brief aan een zittend jonge vrouw. Rechts een tafel waarop een boek ligt. Op de achtergrond een zuil en gordijn.

Sebastiaan Leerse, koopman te…

Willem Bartel van der Kooi, 1804, schilderij, SK-A-209

Portret van Sebastiaan Leerse, koopman te Antwerpen. Kniestuk, staande voor een zuil, wijzend met de rechterhand. Pendant van SK-A-210.

Jan (Baptist) Kobell II…

Willem Bartel van der Kooi, 1811, schilderij, SK-A-1170

Portret van Jan Kobell (II), schilder, in het uniform van een lid van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. De schilder is voorgesteld zittend in een stoel met een tekening in de hand, voor een ezel waarop een schilderij van een landschap met grazend vee staat.…

Jacobus Scheltema (1767-1835).…

Willem Bartel van der Kooi (kopie naar), 1798 - 1819, schilderij, SK-C-1556

Portret van Jacobus Scheltema, geschiedschrijver. Buste, en face. Kopie door Idsinga naar het origineel door Van der Kooi.

Adriaen Pieter Twent (1745-1816),…

Willem Bartel van der Kooi, 1809, schilderij, SK-A-4139

Portret van Adriaen Pieter Twent, graaf van Rosenburg. Minister van Waterstaat, minister van Binnenlandse Zaken en kamerheer van koning Lodewijk Napoleon. Ten halven lijve, naar links, op de borst de eretekens van de Orde van de Unie en van de Orde van de beide Siciliën. Rechtsboven het wapen van…