Prins Maurits in de Slag bij…

Pauwels van Hillegaert, ca. 1632 - ca. 1640, schilderij, SK-A-664

Prins Maurits in de Slag bij Nieuwpoort, 2 juli 1600. Links op de voorgrond zit de prins op een springend paard. In het midden de veldslag.

Prins Maurits gezeten op de witte…

Pauwels van Hillegaert, ca. 1633 - ca. 1635, schilderij, SK-A-3125

Prins Maurits in wapenrusting gezeten op de witte strijdhengst hem geschonken na de overwinning in de Slag bij Nieuwpoort. Op de achtergrond het optrekken van de legers.

Prins Frederik Hendrik te paard…

Pauwels van Hillegaert, ca. 1632 - ca. 1635, schilderij, SK-A-4112

Prins Frederik Hendrik te paard voor de vesting 's-Hertogenbosch, 1629. Op de achtergrond de palissaden van de belegeraars en een profiel van de stad.

Prins Maurits in gezelschap van…

Pauwels van Hillegaert, ca. 1621 - ca. 1625, schilderij, SK-A-452

Prins Maurits in gezelschap van o.a. prins Frederik Hendrik, Frederik V en diens vrouw Elizabeth Stuart, koning en koningin van Bohemen, op het Buitenhof in Den Haag. Op de achtergrond het Hofvijver en het Binnenhof. Gezelschap te paard, met pages, officieren en honden.

Prins Frederik Hendrik bij de…

Pauwels van Hillegaert, ca. 1631, schilderij, SK-A-848

Prins Frederik Hendrik bij de belegering van 's-Hertogenbosch in 1629. Links op de voorgrond de prins te paard tussen officieren. Op het middenplan een gezicht in het kamp van de leger van de prins met dansende, drinkende, gokkende en vechtende soldaten. In de verte een perspectief van de stad met…

Frederik Hendrik en Ernst Casimir…

Pauwels van Hillegaert, ca. 1629 - ca. 1635, schilderij, SK-A-607

Prins Frederik Hendrik en graaf Ernst Casimir te paard staande op een heuvel met uitzicht op het beleg van 's-Hertogenbosch, 1629. In het midden de prins die met de commandostaf in de rechterhand wijst naar de stad op de achtergrond, rechts de graaf op een schimmel. Op de achtergrond een gezicht op…

Prins Maurits en prins Frederik…

Pauwels van Hillegaert (atelier van), ca. 1630 - ca. 1635, schilderij, SK-A-568

Prins Maurits rijdt links op een wit paard. Prins Frederik Hendrik zit op een steigerend bruin paard. Op de achtergrond bezoeken officieren te paard een legerkamp.

Het afdanken der waardgelders door…

Pauwels van Hillegaert, 1627, schilderij, SK-A-155

Het afdanken der waardersgelders door prins Maurits op de Neude te Utrecht, 31 juli 1618. De prins staat omgeven door wachten en officieren op de voorgrond, links en rechts ruiters. Op het midden van de plein gooien de waardgelders hun wapens en wapenrusting op een grote hoop.

De aftocht van het Spaanse…

Pauwels van Hillegaert, ca. 1630 - ca. 1635, schilderij, SK-A-435

De aftocht van het Spaanse garnizoen na de overgave van 's-Hertogenbosch, 17 september 1629. Door een landschap trekt een lange stoet van wagens en huifkarren. Vooraan de stoet lopen katholieke geestelijken. Boeren en soldaten slaan de uittocht gade. Op de achtergrond een plattegrond van de stad…

Prins Frederik Hendrik te paard

Pauwels van Hillegaert, ca. 1629 - ca. 1635, schilderij, SK-A-394

Portret van prins Frederik Hendrik te paard. Tegen een achtergrond met vestingwerken, loopgraven en optrekkende legers.