Gezicht op de Gouden Bocht in de…

Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1671 - 1672, schilderij, SK-A-5003

We kijken naar de situatie kort voor 1672. De crisis van dat jaar is nog niet uitgebroken en er zijn nog volop bouwactiviteiten. Op de achtergrond staat een huis in de steigers, ter hoogte van de Spiegelstraat werkt men aan de bestrating en her en der ligt bouwmateriaal. De veelal strakke,…

De Gouden Bocht in de Herengracht…

Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1672, schilderij, SK-A-4750

De Waag en de kraan aan het Spaarne…

Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1660 - 1698, schilderij, SK-A-35

Gezicht op de Gouden Bocht in de…

Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1685, schilderij, SK-A-682

Het stadhuis op de Dam te Amsterdam

Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1673, schilderij, SK-A-1733

Het stadhuis op de Dam te…

Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1693, schilderij, SK-C-101

Het Oude Zijds Herenlogement te…

Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1660 - 1680, schilderij, SK-A-681

De voorpoort van kasteel Egmond

Gerrit Adriaensz. Berckheyde, 1670 - 1698, schilderij, SK-C-104