Gezicht op Constantinopel en het…

anoniem, 1700 - 1764, schilderij, SK-A-4083

Gezicht op de stad Constantinopel en het Serail, vanuit de Hollandse ambassade. Op de achtergrond de Bosporus. Linksonder een legenda waarin de belangrijkste gebouwen worden aangegeven.

Bernardo Gritti. Proprefect van…

Carlo Ceresa, 1646, schilderij, SK-A-4103

Portret van Bernardo Gritti, proprefect (pro-prefetto) van Bergamo. De magistraat staat naast een tafel en wijst naar documenten die daarop liggen. Rechtsboven het wapen van de familie Gritti, links een inscriptie.

Het mystieke huwelijk van de…

Lazzaro Baldi (toegeschreven aan), 1666 - 1670, schilderij, SK-A-596

Het mystieke huwelijk van de heilige Rosa da Lima, vroeger geïnterpreteerd als het mystieke huwelijk van de heilige Catharina. De heilige tussen engelen in de hemel bij Maria met het Christuskind.

Maria met kind

Duccio di Buoninsigna (kopie naar), 1890 - 1920, schilderij, SK-A-3996

Maria met kind. Halffiguur van Maria met het Christuskind op de arm. Waarschijnlijk een moderne kopie naar Duccio's Crevole Madonna.

De profeet Elia in de woestijn door…

Giovanni Lanfranco, 1624 - 1625, schilderij, SK-A-4129

De profeet Elia bij dageraad in de woestijn door een engel gewekt. De profeet kijkt verschrift op naar de engel die met de linkerhand naar achteren wijst. Vervaardigd in 1624-25 als deel van een reeks van acht schilderijen voor de kapel van de sacramenten in de kerk San Paolo fuori le mura te Rome.

Christus aan het kruis, met Maria…

anoniem, ca. 1250, schilderij, SK-A-4461

Christus aan het kruis met links Maria en rechts Johannes. Bovenaan een halffiguur van Madonna met kind.

Portret van een man

Niccolò Cassana, 1680 - 1710, schilderij, SK-A-4020

Portret van een man, ten halven lijve, in een rood kleed met een witte gestrikte das om de hals. Voorheen beschouwd als een zelfportret van Salvator Rosa.

Portret van een man

anoniem (mogelijk), ca. 1560 - ca. 1799, schilderij, SK-A-2242

Portret van een man. Kop van een man met baard, driekwart naar rechts

Lijst beschilderd met de…

Giovanni di Francesco del Cervelliera (omgeving van), 1450 - 1460, schilderij, SK-A-4022

Lijst beschilderd met bovenaan op de fries de verkondiging aan Maria, onderaan op het basement de doop van Christus en de intocht in Jeruzalem. Aan weerszijden de heiligen Cecilia en Catharina en vier andere musicerende heiligen of engelen. Aan de bovenkant in de tympanon een voorstelling van de…

Madonna van de nederigheid

anoniem (vervalsing naar), 1910 - 1930, schilderij, SK-A-3997

Madonna dell'humiltà. Madonna van de nederigheid. Maria zittend op de grond geeft het Christuskind de borst. Moderne vervalsing in de stijl van de Florentijnse School 15e eeuw.