Portret van een gewonde…

Isaac Israels, 1882, schilderij, SK-A-4954

Portret van een Kees Pop, militair in dienst van het Nederlands Oost-Indisch Leger. De medaille met blauw lint, half verscholen onder de mitella, is de Atjeh-medaille. Deze werd bij het Koninklijk Besluit van 12 mei 1874 ingesteld als beloning voor de deelnemers aan de eerste Atjeh-campagne in…

Zandafgraving

Johannes Tavenraat, 1839, schilderij, SK-A-4960

Een heidelandschap met een zandafgraving in de omgeveing van Ginneken, in de verte een rij bomen.

Albertus Jacob Duymaer van Twist…

Herman Antonie de Bloeme, 1861, schilderij, SK-A-3803

Portret van Albertus Jacob Duymaer van Twist (1807-87). Gouverneur-generaal (1851-55). Heupstuk, staande, en face, in ovaal. Onderdeel van een reeks van portretten van de gouverneurs-generaal van het voormalige Nederlands Oost-Indië.

Watermolen in een bosachtig…

Lodewijk Hendrik Arends, 1854, schilderij, SK-A-3844

Landschap met een watermolen. Aan het water twee meisjes, waarvan één staat te vissen.

De heimelijke begrafenis

Dick Elffers, 1944, schilderij, SK-A-4834

De heimelijke begrafenis. Een Joodse onderduiker in Arnhem die waanzinnig was geworden en door het verzet gedood, wordt heimelijk begraven onder de keukenvloer. Om het lichaam van de dode staan drie mannen: prof. Arie de Froe, J. Verhulst (in de oorlog Jan Stad genaamd) en Dick Elffers.

De president, de vice-pesident en…

Mohammad Toha Adimidjojo, 1948 - 1949, schilderij, NG-1998-7-16

De president, de vice-president en andere leiders worden vervoerd naar vliegveld Maguwo om verbannen te worden naar Sumatra, na een week te hebben vastgezeten in het presidentieel paleis. Kinderschilderij van een stoet van jeeps met toekijkende soldaat die een foto neemt. Tweede politionele actie,…

Een Nederlandse bommenwerper…

Mohammad Toha Adimidjojo, 1948, schilderij, NG-1998-7-3

Kinderschilderij van de luchtaanval op Jogyakarta aan het begin van de tweede politionele actie in de ochtend van 19 december 1948.

Nederlandse troepen bezetten het…

Mohammad Toha Adimidjojo, 1948 - 1949, schilderij, NG-1998-7-14

Kinderschilderij van de inname van Jogyakarta tijdens de tweede politionele actie, december 1948.