6 resultaten gevonden


toegeschreven aan Salomon Mesdach, 1617, schilderij, SK-A-913

Portret van Ridder Peter Courten. Staand, ten voeten uit, de hoed in de linkerhand in de zij, een handschoen in de rechterhand, steunend op een tafel waarop een Perzisch tapijt ligt. Gemerkt op de achterzijde nr. 36.

toegeschreven aan Salomon Mesdach, 1619, schilderij, SK-A-2069

Portret van Catharina Fourmenois, echtgenote van Pieter Boudaen Courten. Staand, ten halven lijve, de linkerhand rustend op de leuning van een stoel. Op de achterzijde het familiewapen, een inscriptie en het cijfer 28. Pendant van SK-A-2068.

toegeschreven aan Salomon Mesdach, 1620, schilderij, SK-A-911

Portret van een man, mogelijk Walterus Fourmenois (1596-1653). Zittend in een stoel, de handschoenen in de linkerhand. Op de achterzijde het familiewapen en het cijfer 30.

Salomon Mesdach, 1619, schilderij, SK-A-2068

Portret van Pieter Boudaen Courten. Bewindhebber van de Middelburgse kamer der Verenigde Oostindische Compagnie. Staand, ten halven lijve, de rechterhand rustend op een stoel, de linkerhand in de zij. Op de achterzijde het familiewapen, een inscriptie en het cijfer 27. Pendant van SK-A-2069.

toegeschreven aan Salomon Mesdach, 1619, schilderij, SK-A-918

Portret van Jacob Pergens. Staand, ten halven lijve, de linkerhand in de zij. Op de achterzijde het familiewapen, een inscriptie en het cijfer 41. Pendant van SK-A-919.

toegeschreven aan Salomon Mesdach, 1625, schilderij, SK-A-2073

Portret van Margarita Courten, echtgenote van Matthias Boudaen en Jean de Moncy. Staand, ten halven lijve, met de linkerhand op een tafel met een Perzisch tapijt waarop een boek ligt. Op de achterzijde het familiewapen, een inscriptie en het cijfer 43.