23 resultaten gevonden


Jan Willem Pieneman, 1824, schilderij, SK-A-1115

De slag bij Waterloo, 18 juni 1815. Gezicht op het slagveld op het moment dat de Engelse bevelhebber Wellington hoort dat Pruisische hulp onderweg is. De gewonde Willem, prins van Oranje, wordt links op de voorgrond weggevoerd. De bevelhebbers en andere officieren te paard staan in het midden,…

Jan Willem Pieneman, ca. 1828, schilderij, SK-A-1558

De aanvaarding van het Hoog Bewind door het Driemanschap in naam van de prins van Oranje op 21 november 1813 ten huize van Gijsbert Karel van Hogendorp, zittend rechts van de tafel. Achter hem staat Van der Duyn van Maasdam en naast hem staat, wijzend naar de officieren, Graaf van Limburg Stirum.…

Jan Willem Pieneman, 1821, schilderij, SK-A-4689

Portret van Arthur Wellesley, duke of Wellington (1769-1852). Waarschijnlijk een herhaling van de portretstudie gemaakt voor het grote in 1824 voltooide doek van de slag bij Waterloo.

Jan Willem Pieneman, 1819, schilderij, SK-A-1111

Portret van Joanna Cornelia Ziesenis-Wattier (1762-1827), toneelspeelster. Buste, het hoofd naar links gedraaid.

kopie naar Jan Willem Pieneman, 1815 - 1900, schilderij, SK-A-3791

Portret van jonkheer Jan Willem Janssens (1762-1838). Gouverneur-generaal (1811-12). Buste met het gelaat naar links gekeerd. Vrije kopie naar het portret van Jan Willem Pieneman (SK-A-2219). Onderdeel van een reeks van portretten van de gouverneurs-generaal van het voormalige Nederlands Oost-Indië.

Jan Willem Pieneman, 1819, schilderij, SK-A-1113

De toneelspeelster Joanna Cornelia Ziesenis-Wattier in de rol van Agrippina zittedn op een troon in het toneelstuk 'Brittanicus' van Jean Racine. Achter de troon staat Burrkus, Nero's zedemeester.

Jan Willem Pieneman, 1806, schilderij, SK-A-4268

Allegorie op de dood van Willem V, prins van Oranje, 1806. De Nederlandse Maagd staat treurend bij het graf van de prins. Zij wordt getroost door een engel. Op het graf staat een portretbuste, twee putti dragen het wapenschild. Rechts onder de Nederlandse Leeuw, slapend op gebroken wapens.

Jan Willem Pieneman, 1841, schilderij, SK-A-4123

Portret van Agatha Petronella Hartsen (1814-78). In bruidskleding ter gelegenheid van haar huwelijk met Jan van der Hoop op 17 maart 1841. Ten halven lijve, zittende op een balkon met uitzicht over een landschap. In de rechterhand een parasol, in de linkerhand een lorgon met gouden ketting. Rechts…

Jan Willem Pieneman, 1805 - 1808, schilderij, SK-A-944

Jacob Simonsz de Rijk bewerkstelligt bij de Spaanse gouverneur-generaal Requesens de vrijlating van Marnix van Sint Aldegonde: episode uit de Tachtigjarige oorlog, 1575. Links zit de Spaanse landvoogd, rechts verschillende staande personen.

Jan Willem Pieneman, 1829, schilderij, SK-A-1112

Portret van Andries Snoek (1766-1829), toneelspeler. Buste met de armen over elkaar, het hoofd naar rechts gedraaid.