17 resultaten gevonden


Adriaan de Lelie, 1794 - 1795, schilderij, SK-A-4100

De kunstgalerij van Jan Gildemeester Jansz in zijn huis aan de Herengracht te Amsterdam. Interieur met een groep gasten die de aanwezige schilderijen bekijken. In het midden Jan Gildemeester Jansz met een bezoeker met een bril. Links een vrouw zittend achter een ezel. De kamer is gedecoreerd met…

Adriaan de Lelie, 1796, schilderij, SK-A-1075

Morgenbezoek. Interieur van een keuken waar een oude man gezeten aan een tafel zijn pijp stopt. Links staat een jonge vrouw met een jongetje. Voor de tafel op de vloer staan manden met allerlei soorten groente (sla, wortels).

Adriaan de Lelie, ca. 1790 - ca. 1810, schilderij, SK-A-2294

De pannenkoekenbakster. Interieur van een keuken waarin een oude vrouw pannenkoeken bakt. Bij de haard zit een oude man die zijn pijp aansteekt. Rechts komen twee personen door de deur naar binnen. Op de voorgrond staat een mand met appels en uien. Aan de achterwand hangt een schilderij van een…

Adriaan de Lelie, 1801, schilderij, SK-C-538

De tekenzaal van de Maatschappij Felix Meritis te Amsterdam, met portretten van kunstenaars, verzamelaars van schilder- en tekenkunst en enkele kunstmakelaars. Er wordt getekend naar het naaktmodel. Aanwezig zijn de kunstenaars, van links naar rechts: Pieter van Winter N. Szn, Josephus Augustinus…

Adriaan de Lelie, 1804, schilderij, SK-A-1355

Familieportret van Jonkheer Gijsbert Carel Rutger Reinier van Brienen van Ramerus (fazant in de hand), met zijn vrouw Geertruid Elisabeth de Graeff en vier van hun kinderen: Gerrit, Jan Anne, Christina en Carolina Gijsberta. Geportretteerd in de tuin bij het buitenhuis in Craailoo. Meer naar…

Adriaan de Lelie, 1790, schilderij, SK-A-4929

Portret van Hendrick de Hartog, examinator stuurlieden voor de VOC en de Raad van de Aziatische bezittingen, lector wiskunde en zeevaartkunde aan het Atheneum Illustre te Amsterdam en lid van Felix Meritis. Zittend, ten halven lijve aan een tafel, een papier met een geometrische tekening in de…

toegeschreven aan Adriaan de Lelie, 1805 - 1810, schilderij, SK-A-3789

Portret van Albertus Henricus Wiese (1761-1810). Gouverneur-generaal (1805-08). Kniestuk, zittend in een stoel, naar rechts met commandostaf in de rechterhand. De gelaatstrekken gemodelleerd op een miniatuurportret geschilderd door Joseph Gillis in Batavia. Onderdeel van een reeks van portretten van…

Adriaan de Lelie, 1780 - 1806, schilderij, SK-A-2856

Portret van Jan Nieuwenhuyzen. Doopsgezind predikant en in 1784 stichter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Buste in ovaal, en face.

Egbert van Drielst Adriaan de Lelie, 1795, schilderij, SK-A-2231

Generaal Daendels neemt te Maarssen afscheid van luitenant-kolonel C.R.T. Krayenhoff, die naar Amsterdam wordt gezonden om een omwenteling in het stadsbestuur te bewerkstelligen, 18 januari 1795. Verder ook voorgesteld: de kolonel van der Mühl en de officier van de staf Jan Nagel. De handeling vindt…

Adriaan de Lelie, 1813, schilderij, SK-A-1541

Portret van de dichter Barend Klijn Barendsz. Bustem, zittend achter een tafel met zijn hoed op en het boek met de titel 'Vondel's Poëzy' in de handen.

Einde van alle 17 resultaten Terug naar boven