De kunstgalerij van Jan…

Adriaan de Lelie, 1794 - 1795, schilderij, SK-A-4100

De koopman Gildemeester richtte in 1792 in zijn huis aan de Herengracht te Amsterdam twee grote vertrekken in als schilderijengalerij. Hij staat trots in het midden van de voorkamer, pratend met een van zijn gasten. De bezoekers bestuderen de beroemde werken, waaronder een Rembrandt - te zien boven…

De heilige maagschap

Geertgen tot Sint Jans (atelier van), ca. 1495, schilderij, SK-A-500

In dit fictieve, middeleeuwse kerkgebouw is Christus’ naaste familie bijeen, de heilige maagschap, naar het oud-Nederlandse woord ‘maag’ voor bloedverwantschap. Links, in een blauw gewaad, zit Maria met Jezus en naast zich haar moeder Anna. Daarachter staan hun echtgenoten Jozef en Joachim. Rechts…

Javaanse hoffunctionarissen

anoniem, ca. 1820 - ca. 1870, schilderij, NG-2010-39

Kleren maken de man, ook in Indonesië. Dit zijn geen echte portretten, maar ‘typen’. De nauwkeurig geschilderde kleding en batikmotieven vertellen niet alleen uit welke regio deze mannen afkomstig zijn, ze geven ook informatie over hun rang en status. De stoere, zelfbewuste figuren zijn bijzonder:…

Madonna van nederigheid

Fra Angelico, ca. 1440, schilderij, SK-A-3011

As a Dominican monk, artist Fra Angelico was able to avoid the strict rules of the Florentine guilds. That allowed him to develop his own personal style: remarkably realistic, with big forms and a rather sweet quality derived from the older painting traditions of Siena and Florence.

Aeneas bij Latinus

Ferdinand Bol, ca. 1661 - ca. 1664, schilderij, SK-A-614

De aanbidding van de koningen

Geertgen tot Sint Jans, ca. 1480 - ca. 1485, schilderij, SK-A-2150

De inhuldiging van koning Willem II…

Nicolaas Pieneman, 1840 - 1845, schilderij, SK-A-3852

Cornelis Tromp (1629-91).…

Abraham Evertsz. van Westerveld, 1650 - 1692, schilderij, SK-A-1683

Jan van Speijk steekt de lont in…

Jacobus Schoemaker Doyer, 1831 - 1850, schilderij, SK-C-222

De grootmoedigheid van Scipio

Gerbrand van den Eeckhout, ca. 1650 - ca. 1655, schilderij, SK-C-1631