Ruit met het opschrift: De Heer…

Daniël H. de Castro, 1856, ruit, BK-KOG-1599

Rechthoekige ruit aan de achterzijde beschilderd met zwarte verf waar over blauw papier is beplakt. Op het ruitje is gegraveerd: Amsterdam 12 mei 1856/ De Heer D.H.de Castro &/ Echtgenoote hebben de Eer om van de/ vriendelijke uitnoodiging, ter gelegen/ heid der Vijf-en-twintigjarge Echt-/ …

Fragmenten van ruit met delen van…

anoniem, ca. 1400 - ca. 1950, ruit, BK-TN-1136

Vier losse ruitjes en zeven losse scherven die allen bij elkaar horen. Alles met grisaille beschildering. Afgebeeld zijn delen van ornamenten en een Christusfiguur.