Ruit met wapenschild en tekst…

anoniem, 1632, ruit, BK-NM-10843

Een ovaal gebrande ruit met wapenschild waaronder "Baerend Baerends van Blijdensteijn 1632".

Ruit met viool spelende man

anoniem, 1650, ruit, BK-NM-5719

Een gebrandschilderd ruitje waarop afgebeeld een man met een hoed die viool speelt, in grisaille. Opmerking: Onderdeel van de groep LXXIX-A t/m G.

Ruit met de barmhartige Samaritaan…

anoniem, 1609, ruit, BK-NM-2708

Rechthoekige ruit waarop afgebeeld de hulp der Samaritaan met opschrift: "Corneilus van Hoeff Ao 1609". zie ook inv. nr. BK-NM-2707.

Ruit met David die de deken van…

anoniem, 1698, ruit, BK-KOG-CLVII

Paneel met bijbelse voorstelling. David de deken van Saul doorsnijdende. Daaronder een cartouche met opschrift "... Anno 1698".

Drie wapenruiten, een fragment van…

anoniem, 1700 - 1750, ruit, BK-NM-3023

Drie wapenruiten, een fragment van een wapenruit en twee ruiten met onderschrift. Glazen uit de kerk van Oostburg. Zeven panelen, samengevoegd tot een raam en een kist met fragmenten van gebrandschilderde ramen.

Ruit met Prins Maurits in biddende…

anoniem, ca. 1618 - ca. 1620, raam, BK-LX

Groot raam afkomstig uit het klooster van St Agatha bij Cuyk. Prins Maurits in verguld harnas, met hermelijnen mantel en geplooide kraag, blootshoofds, in biddende houding, geknield op een bidstoel voor een lessenaar waarop een boek. De lessenaar staat op een tafel met een donkerblauw kleed met…

Ruit met een boer met hoed

anoniem, ca. 1650 - ca. 1675, ruit, BK-LXXVII-E

Een gebrandschilderd ruitje, in grisaille, waarop afgebeeld en boer met een hoed zich verdedigend tegen een man. Opmerking: Onderdeel van de groep LXXVII A t/m I, K en L. Deze vormt een paar met LXXVI-E.

Ruit met boer stampend op druiven…

anoniem, ca. 1650 - ca. 1675, ruit, BK-NM-5723

Een gebrandschilderd ruitje waarop afgebeeld een boer, druiven trappende, onder een rond baldakijn, in grisaille. Opmerking: Onderdeel van de groep LXXVIII a t/m i en k t/m m.

Ruit met personificatie van de…

anoniem, 1635 - 1662, ruit, BK-NM-10193

Een ruit waarin drie ovale ruiten met onderschrift; voorstellende "Daniël in de leeuwenkuil" met onderschrift, "de liefde" en een koning met scepter en beker met onderschrift.

Ruit met wapen en onderschrift…

anoniem, 1635, ruit, BK-NM-2964

Hoog, smal raam met het wapen van Hendrick van Kempe en Catharina Heyendal zijn huysvrou. 1635. Ruit zit in oud houten raam zonder hang- en sluitwerk. Opmerking: Hoort bij inv. nr. BK-NM-2963.