Inname van Steenwijk, Ootmarsum en…

Staten-Generaal, 1592, rekenpenning, NG-VG-3-747

Koperen penning. Voorzijde: gezicht op de drie ingenomen steden; daarboven arm met scepter in hand uit wolken, waarin woord Jehovah in Hebreeuwse letters staat geschreven binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Inname van Breda met behulp van het…

anoniem, 1590, rekenpenning, NG-VG-3-727-B

Koperen penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans

Oprichting van de rekenkamer van…

anoniem, 1594, rekenpenning, NG-VG-3-785

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Rust in de Nederlanden,…

anoniem, 1593, rekenpenning, NG-VG-3-768

Koperen penning. Voorzijde: steden aan een rivier; daarboven opschrift in wolken binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild in cartouche binnen omschrift

Verkiezing van Maurits, graaf van…

anoniem, 1590, rekenpenning, NG-VG-3-721

Koperen penning. Voorzijde: zes handen uit wolken houden gezamelijk een zuil vast, die op een bijbel rust en door een vrijheidshoed bekroond wordt; onder vrijheidshoed en boven bijbel: opschriften binnen omschrift. Keerzijde: twee ineen geslagen handen houden samen bundel van zes pijlen vast tussen…

Uitvaren van de Spaanse armada,…

anoniem, 1585 - 1588, rekenpenning, NG-VG-3-702

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: twee wapenschilden, elk op een van zuilen van Herkules, met lint verbonden onder kroon binnen omschrift.

Ontzet van Coevorden en reductie…

anoniem, 1594, rekenpenning, NG-VG-3-782-A

Koperen penning. Voorzijde: vijf mannen proberen gezamelijk een boom omver te trekken binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Waarschuwing tegen de…

anoniem, 1591, rekenpenning, NG-VG-3-734-B

Koperen penning. Voorzijde: Hollandse maagd met wapenschild, zittend in omheinde tuin, waarheen zich twee mannen met vredestak begeven; op achtergrond nadert Spaanse leger binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: Hollandse maagd in omheinde tuin, verdedigd door schietende soldaten; op…

Inname van Geertruidenberg door…

anoniem, 1593, rekenpenning, NG-VG-3-772

Koperen penning. Voorzijde: gezicht op stad Geertruidenberg; op voorgrond tentenkamp, links vloot; voor stad, binnen muren: ploegende boer achter span ossen. Keerzijde: opschrift

Inname van Steenwijk, Ootmarsum en…

anoniem, 1592, rekenpenning, NG-VG-3-751-A

Koperen penning. Voorzijde: gekroonde leeuw met getrokken zwaard en bundel van zeven pijlen in klauwen binnen omschrift. Keerzijde: opschrift