Guillaume Van Hamme, magistraat van…

anoniem, 1686, rekenpenning, NG-VG-3-1465

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door twee vrouwen met banier. Keerzijde: visser, die vis vangt binnen omschrift

Lodewijk XIV, koning van Frankrijk,…

Monogrammist B (Frankrijk) (mogelijk), 1688, rekenpenning, NG-VG-3-1472

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild op hermelijnen mantel binnen omschrift. Keerzijde: Lodewijk, afgebeeld als Herkules met leeuwehuid en leunend op knots, staande temidden van wapentuig binnen omschrift; afsnede: jaartal

Johan Ferdinand de Mean

anoniem, 1694, rekenpenning, NG-VG-3-1484

Koperen penning. Voorzijde: gehelmd wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: schip op zee onder met sterren bezaaide hemel binnen omschrift

Filips Karel Frederik van Spinola,…

anoniem, 1696, rekenpenning, NG-VG-3-1489

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild op twee palmtakken binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild in cartouche binnen omschrift.

Jacobus, prins van Wales

Norbert Roëttiers, 1697, rekenpenning, NG-VG-3-1491

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: stralende zon, gedeeltelijk door maan verduisterd boven zee binnen omschrift; afsnede: jaartal

Vrede van Rijswijk, rekenpenning…

anoniem, 1697, rekenpenning, NG-VG-3-1496

Zilveren penning. Voorzijde: gehelmd wapenschild. Keerzijde: twee ineen geslagen handen uit wolken houden gezamelijk twee olijftakken en Mercuriusstaf vast boven liggende leeuw binnen omschrift

Filips Karel Frederik van Spinola,…

anoniem, 1699, rekenpenning, NG-VG-3-1504

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild in cartouche binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild in cartouche binnen omschrift.

Kroning van Anna tot koningin van…

anoniem, 1702, rekenpenning, NG-VG-3-1509

Koperen penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: Anna, in gedaante van Pallas werpt bliksemschicht naar tweekoppig, vierarmig monster binnen omschrift; afsnede: opschrift

Anglicaanse kerk als fundament van…

Lauffer, 1702 - 1714, rekenpenning, NG-VG-3-1516

Messing penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: kerkgebouw binnen omschrift; afsnede: opschrift

Begin van de…

Thomas Bernard, 1711, rekenpenning, NG-VG-3-1528

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Cycloop bezig met smeden van schild binnen omschrift; afsnede: opschrift