Kroning van Willem III en Maria II…

Lazarus Gottlieb Lauffer (atelier van), 1689, rekenpenning, NG-VG-1-1413

Koperen penning met gat. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild omhangen met orde van kouseband en geflankeerd door gekroonde leeuw en eenhoorn onder letters W R en boven band met opschrift

Karel Emmanuel, prins van Gavre,…

Jacques Roëttiers (II), 1739, rekenpenning, NG-VG-1-2303

Bronzen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door twee gekroonde leeuwen binnen omschrif. Keerzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift

Meerderjarigheid van Karel, heer…

anoniem, 1515, rekenpenning, NG-VG-3-81

Koperen penning. Voorzijde: aartshertog Karel, met getrokken zwaard in rechterhand, leunend op wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: vuurslag, waaraan de orde van het Gulden Vlies hangt, en waar vonken uitschieten binnen omschrift.

Inhuldiging van Karel als graaf van…

anoniem, 1515, rekenpenning, NG-VG-3-86

Koperen penning. Voorzijde: twee wapenschilden, geplaatst boven derde wapenschild onder letter D binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde vuurslag op Bourgondisch kruis, omhangen met ordeteken van Gulden Vlies binnen omschrift

Landing van Karel I bij Tazones in…

anoniem, 1518, rekenpenning, NG-VG-3-93

Koperen penning. Voorzijde: zeilende driemaster; op boord: opschrift. Keerzijde: vuurslag, steen en vonken tussen zuilen van Herkules onder kroon binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, zet zich in…

anoniem, 1521, rekenpenning, NG-VG-3-98

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild omhangen met orde van Gulden Vlies binnen omschrift. Keerzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand, in water temidden van zuilen van Herkules binnen omschrift

Overwinningen van Karel V, Duits…

anoniem, 1521, rekenpenning, NG-VG-3-100

Koperen penning. Voorzijde: Karel V in harnas, zittend in zeilbootje binnen omschrift. Keerzijde: leeuw, liggend voor gekroond wapenschild, geflankeerd door twee aan bijlen hangende harnassen binnen omschrift

Voorbereidingen op de oorlog tegen…

anoniem, 1523, rekenpenning, NG-VG-3-105

Koperen penning. Voorzijde: drie wapenschilden in kring geplaatst rond letter L binnen omschrift. Keerzijde: wimpel met opschrift tussen zuilen van Herkules onder kroon binnen omschrift

Overwinning op de Fransen in de…

anoniem, 1525, rekenpenning, NG-VG-3-112

Koperen penning. Voorzijde: gekroonde adelaar staande op ter aarde liggende, gekroonde haan binnen omschrift. Keerzijde: vos met monnikskap om nek houdt haan rozekrans voor binnen omschrift

Filips II van Croy, markies van…

anoniem, 1527, rekenpenning, NG-VG-3-117

Koperen penning met gat erin. Voorzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: ruitvormig wapenschild binnen omschrift