Albrecht en Isabella van…

anoniem, 1601, rekenpenning, NG-VG-3-898

Koperen penning. Voorzijde: naar elkaar gewende borststukken van man en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: twee ineen geslagen handen met vleugels houden gezamenlijk drie korenaren vast onder opschrift binnen omschrift

Inname van Rheinberg door de…

anoniem, 1601, rekenpenning, NG-VG-3-900-A

Koperen penning. Voorzijde: gezicht op stad Rheinberg en schansen van de aanvallers, beschenen door hemellicht, waarin naam Jehova in Hebreeuws staat geschreven binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Oostende, beschenen door hemellicht, waarin naam Jehova in Hebreeuws staat geschreven boven…

Krijgstoerustingen in de Republiek

anoniem, 1601, rekenpenning, NG-VG-3-901

Koperen penning. Voorzijde: roerloos schip met afgebroken mast binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild in cartouche binnen omschrift

Allegorische waarschuwing tegen de…

anoniem, 1603, rekenpenning, NG-VG-3-939-D

Koperen penning. Voorzijde: uitbeelding van fabel van vos en haan binnen omschrift. Keerzijde: plattegrond van vesting Oostende binnen omschrift

Albrecht en Isabella van…

anoniem, 1603, rekenpenning, NG-VG-3-944

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild in cartouche, omhangen met de orde van het Gulden Vlies binnen omschrift. Keerzijde: engel met wapenschild aan lint in rechterhand binnen omschrift

Overgave van Oostende, rekenpenning…

anoniem, 1604, rekenpenning, NG-VG-3-949

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild, omhangen met de orde van het Gulden Vlies binnen omschrift. Keerzijde: twee handen, elk onder kroon proberen met heiblok kreeft te vermorzelen binnen omschrift

Overgave van Oostende en inname van…

anoniem, 1604, rekenpenning, NG-VG-3-951

Koperen penning. Voorzijde: gezicht op stad Sluis aan zee binnen omschrift; afsnede: opschrift onderbroken door gekroond wapenschild. Keerzijde: gezicht op brandende Oostende binnen omschrift; afsnede: jaartal

Overgave van Oostende, rekenpenning…

anoniem, 1604, rekenpenning, NG-VG-3-956

Koperen penning. Voorzijde: kreeft temidden van doornstruiken, refererend aan veldheer Spinola, onder twee kronen binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, omhangen met de orde van het Gulden Vlies binnen omschrift

Inname van Sluis met haven en…

anoniem, 1604, rekenpenning, NG-VG-3-963

Koperen penning. Voorzijde: gezicht op stad Sluis, haven, havenwerken en veroverde schepen; daarboven naam Jehova in Hebreeuws schrift in wolken binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild binnen tweeregelig omschrift

Ontmaskering van het Gunpowder Plot

anoniem, 1605, rekenpenning, NG-VG-3-968

Koperen penning. Voorzijde: kronkelende slang temidden van rozen en lelies binnen omschrift. Keerzijde: naam Jehova in Hebreeuws schrift binnen stralende doornenkroon en omschrift