Maurits, graaf van Nassau, breekt…

anoniem, 1602, rekenpenning, NG-VG-3-918

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild onder jaartal binnen omschrift

Filips IV, koning van Spanje

anoniem, 1623, rekenpenning, NG-VG-3-1592

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild, omhangen met de orde van het Gulden Vlies binnen omschrift. Keerzijde: hand uit wolken houdt peillood boven twee gekruiste scepters binnen omschrift

Vrede van Rijswijk, ter ere van…

anoniem, 1698, rekenpenning, NG-VG-1-1776

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild binnen omschrift; afsnede: opschrift

Vrede van Rijswijk

anoniem, 1697, rekenpenning, NG-VG-1-1771

Zilveren penning. Voorzijde: rechtop staand zwaard omvlochten met olijftak binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift

Karel XII gekroond tot koning van…

anoniem, 1697, rekenpenning, NG-VG-1-1726

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: kroon binnen omschrift; afsnede: opschrift

Sluiting van verdrag tussen de…

anoniem, 1609, rekenpenning, NG-VG-3-1009

Koperen penning. Voorzijde: staande vrouw, voorstellende Voorzichtigheid, houdt Mercuriusstaf in rechterhand en legt met andere hand degen op altaar, waarvan basis wapenschild draagt binnen omschrift. Keerzijde: twee tegenover elkaar liggende steden, waartussen in tegenover gestelde richting twee…

Antoine Ferdinand de Brouckhoven,…

anoniem, 1673, rekenpenning, NG-VG-3-1376

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door twee leeuwen met banier; afsnede: jaartal. Keerzijde: aartsengel Michael met zwaard, staande op ter aarde liggende draak binnen omschrift

Krijgstoerustingen in de Republiek

anoniem, 1601, rekenpenning, NG-VG-3-901

Koperen penning. Voorzijde: roerloos schip met afgebroken mast binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild in cartouche binnen omschrift

Sluiting van het Twaalfjarig…

anoniem, 1609, rekenpenning, NG-VG-3-1004

Koperen penning. Voorzijde: zittend temidden van afgelegd wapentuig rust een soldaat op een gescheurde trommel binnen omschrift. Keerzijde: Mercurius met staf in handen trekt man, die aan tafel ligt te slapen, aan zijn oor binnen omschrift

Stad Doornik, rekenpenning voor de…

anoniem, 1665, rekenpenning, NG-VG-3-1321

Koperen penning. Voorzijde: wapenschild binnen sierrand binnen omschrift. Keerzijde: opschrift