Sluiting van het drievoudige…

anoniem, 1610 - 1648, rekenpenning, NG-VG-3-826-D

Koperen penning. Voorzijde: beschenen door hemellicht met daarin naam Jehova in Hebreeuws schrift geven Geloof met kruis en Standvastigheid, staande voor zuil, elkaar hand binnen omschrift. Keerzijde: zwijn; daarboven: arm uit wolken met kei in hand binnen omschrift.

Albrecht en Isabella van…

anoniem, 1601, rekenpenning, NG-VG-3-898

Koperen penning. Voorzijde: naar elkaar gewende borststukken van man en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: twee ineen geslagen handen met vleugels houden gezamenlijk drie korenaren vast onder opschrift binnen omschrift

Inname van Rheinberg door de…

anoniem, 1601, rekenpenning, NG-VG-3-900-A

Koperen penning. Voorzijde: gezicht op stad Rheinberg en schansen van de aanvallers, beschenen door hemellicht, waarin naam Jehova in Hebreeuws staat geschreven binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Oostende, beschenen door hemellicht, waarin naam Jehova in Hebreeuws staat geschreven boven…

Krijgstoerustingen in de Republiek

anoniem, 1601, rekenpenning, NG-VG-3-901

Koperen penning. Voorzijde: roerloos schip met afgebroken mast binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild in cartouche binnen omschrift

Maurits, graaf van Nassau,…

anoniem, 1601, rekenpenning, NG-VG-3-906

Zilveren penning. Voorzijde: portret man met zwaard in rechterhand, rustend op schouder binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift

Aftocht van het leger van Mendoza…

anoniem, 1602, rekenpenning, NG-VG-3-920

Koperen penning. Voorzijde: troepen van Mendoza voor de linies van Maurits beschenen door hemellicht, waarin naam Jehova in Hebreeuws schrift geschreven staat binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Grave en belegeraars onder opschrift binnen omschrift

Inname van Grave en verdediging van…

anoniem, 1602, rekenpenning, NG-VG-3-925

Koperen penning. Voorzijde: blazend op hoorn en met haas hangend aan stok op zijn rug, achtervolgt een jager met zijn honden een tweede haas; daarboven achtervolgt een valk met prooi in zijn klauwen andere vogels binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift, bladerkrans en…

De strijd tegen Spanje bekostigd…

anoniem, 1603, rekenpenning, NG-VG-3-932

Koperen penning. Voorzijde: ploegende boer met zweep boven hoofd binnen omschrift. Keerzijde: gehelmde soldaat met speer in hand; op achtergrond marcherende troepen binnen omschrift

Overwinning op de vloot van…

anoniem, 1603, rekenpenning, NG-VG-3-937

Zilveren penning. Voorzijde: gevecht tussen Nederlandse zeilschepen en Spaanse galeien binnen omschrift. Keerzijde: aftocht van de Spaanse galeien binnen omschrift.

Allegorische waarschuwing tegen de…

anoniem, 1603, rekenpenning, NG-VG-3-939-D

Koperen penning. Voorzijde: uitbeelding van fabel van vos en haan binnen omschrift. Keerzijde: plattegrond van vesting Oostende binnen omschrift