20 resultaten gevonden


Daniel de Lafeuille, 1706, tekstblad, RP-P-OB-83.254B

Tekstblad behorend bij de allegorie op de overwinningen behaald door de Geallieerden op de Fransen in het jaar 1706. Tekst in 2 kolommen Nederlands en 2 kolommen Frans.

L. Zasius Jan Amelisz, 1625, tekstblad, RP-P-OB-81.112B

Tekstblad voor het Monument voor de Nassause Oorlog, 1625. Verklaring van de letters a-q op het monument, 1-68 op de begrafenisstoet en verzen en beschrijvingen van de vier actes.

Broer Jansz (Amsterdam) , Jan van Hilten, 1642, tekstblad, RP-P-OB-81.508B

Blad waarop geplakt zijn de 24 uitgeknipte beschrijvingen van de kleine scènes van de wreedheden, martelingen en verminkingen begaan in Ierland door de katholieken jegens de protestanten, januari 1642. Elk stukje heeft een cijfer en een letter die verwijzen naar de afzonderlijke scènes. Op voor- en…

anoniem, 1648, tekstblad, RP-P-OB-68.265A

Tekstblad met Frans vers in vijf kolommen met een legenda 1-13 in het Nederlands. Behoort bij de twee bladen die samen de Allegorie op de Westfaalse vrede van 1648 vormen.

Anna Beeck Romeyn de Hooghe, 1693 - 1699, tekstblad, RP-P-OB-79.457B

Overwinning van Willem III aan de Boyne, 1690. Latere druk met de twee oorspronkelijke platen versneden tot vier platen en met twee tekstbladen. Tekstblad met een beschrijving van het verloop van de slag en de legenda A-Z, in 3 kolommen in het Engels.

Cornelis Blommensteyn D. van der Ley, 1678, tekstblad, RP-P-OB-81.053B

Tekstblad bij de allegorie op ratificatie van de Vrede van Nijmegen op 20 september 1678. Drie kolommen tekst in het Nederlands.

Jan Bara, 1660, tekstblad, RP-P-OB-81.882B

Tekstblad bij de prent met de allegorie op de dood van de Zweedse koning Karel X Gustaaf, 23 februari 1660. Vers in 5 kolommen.

anoniem, 1630 - 1635, tekstblad, RP-P-OB-81.569B

Tekstblad bij de prent van het visioen van de ondergang van Spanje, ca. 1630. Verklaring van de voorstelling in 3 kolommen, daaronder een uitleg in 4 kolommen in cursief, daaronder de verklaringen in versvorm van de kleine scènes A-Q en de legenda 1-11 van de centrale voorstelling.

Barent Beeck, Willem III en Maria II Stuart Romeyn de Hooghe, 1691, tekstblad, RP-P-OB-68.281C

Overwinning van Willem III aan de Boyne, 1690. Geheel samengesteld uit drie losse prenten en twee tekstbladen. Tekstblad met een beschrijving van het verloop van de slag en de legenda A-Z, in 3 kolommen in het Nederlands.

Joannis Harberding Romeyn de Hooghe, 1686 - 1688, tekstblad, RP-P-OB-79.327C

Tekstblad bij de prent van de vervolging der protestanten in Frankrijk na de herroeping van het Edict van Nantes, 1685-1686. Dit blad behoort bij een latere uitgave uit 1699 van deze prent en bevat een vers over 4 kolommen over de scènes A-N.

Einde van alle 20 resultaten Terug naar boven