Tekstblad bij de Allegorie op de…

anoniem, 1648, tekstblad, RP-P-OB-68.265A

Tekstblad met Frans vers in vijf kolommen met een legenda 1-13 in het Nederlands. Behoort bij de twee bladen die samen de Allegorie op de Westfaalse vrede van 1648 vormen.

Tekstblad bij de Allegorie op de…

anoniem, 1648, tekstblad, RP-P-OB-68.266A

Tekstblad met Nederlands vers in vijf kolommen. Behoort bij de twee bladen die samen de Allegorie op de Westfaalse vrede van 1648 vormen.

Tekstblad bij de prent van de…

Romeyn de Hooghe, 1686, tekstblad, RP-P-OB-79.327B

Tekstblad bij de prent van de vervolging der protestanten in Frankrijk na de herroeping van het Edict van Nantes, 1685-1686. tekstbladen. Met een verklaring van de letters A-N in 2 kolommen in het Nederlands en in 2 kolommen in het Frans.

Vers bij de allegorie op het…

Thomas Asselijn, 1688 - 1689, tekstblad, RP-P-OB-82.794B

Tekstblad met een vers in vier kolommen, behorend bij de prent met de allegorie op het herstel van de ware godsdienst in Engeland met de komst van de prins van Oranje, 1688.

Tekstblad bij de prent van de…

Romeyn de Hooghe, 1699, tekstblad, RP-P-OB-79.327C

Tekstblad bij de prent van de vervolging der protestanten in Frankrijk na de herroeping van het Edict van Nantes, 1685-1686. Dit blad behoort bij een latere uitgave uit 1699 van deze prent en bevat een vers over 4 kolommen over de scènes A-N.

Overwinning van Willem III aan de…

Romeyn de Hooghe, 1691, tekstblad, RP-P-OB-68.281C

Overwinning van Willem III aan de Boyne, 1690. Geheel samengesteld uit drie losse prenten en twee tekstbladen. Tekstblad met een beschrijving van het verloop van de slag en de legenda A-Z, in 3 kolommen in het Nederlands.

Overwinning van Willem III aan de…

Romeyn de Hooghe, 1691, tekstblad, RP-P-OB-68.281D

Overwinning van Willem III aan de Boyne, 1690. Geheel samengesteld uit drie losse prenten en twee tekstbladen. Tekstblad met een beschrijving van het verloop van de slag en de legenda A-Z, in 3 kolommen in het Engels.

Tekstblad bij de allegorie op de…

Abraham Allard, 1710, tekstblad, RP-P-OB-83.318B

Tekstblad bij de allegorie ter ere van de overwinningen door de Republiek in het jaar 1709 met een beschrijving van de veldtocht in de Nederlanden in 1709 in het Nederlands en Frans, met een verklaring van de cijfers 1-15 in de voorstelling

Tekstblad bij de prent van het…

anoniem, 1630 - 1635, tekstblad, RP-P-OB-81.569B

Tekstblad bij de prent van het visioen van de ondergang van Spanje, ca. 1630. Verklaring van de voorstelling in 3 kolommen, daaronder een uitleg in 4 kolommen in cursief, daaronder de verklaringen in versvorm van de kleine scènes A-Q en de legenda 1-11 van de centrale voorstelling.

Teksten bij de prent van de…

Broer Jansz. (Amsterdam), 1642, tekstblad, RP-P-OB-81.508B

Blad waarop geplakt zijn de 24 uitgeknipte beschrijvingen van de kleine scènes van de wreedheden, martelingen en verminkingen begaan in Ierland door de katholieken jegens de protestanten, januari 1642. Elk stukje heeft een cijfer en een letter die verwijzen naar de afzonderlijke scènes. Op voor- en…