Zeegepraal van Karel de Derde

Caspar Luyken, 1705, prent, RP-P-1896-A-19368-2409

Allegorie op de intocht van aartshertog Karel van Oostenrijk als koning Karel III van Spanje te Barcelona, oktober 1705. De aartshertog rijdend te paard bij de stadspoort, begeleid door allegorische figuren met een portret van keizer Leopold I en toegejuicht door het volk. In de wolken allegorische…

Houdt op in mijn tuin te wroeten…

anoniem, 1578 - 1582, prent, RP-P-OB-77.682

De Hollandse Leeuw in de Hollandse Tuin, ca. 1580. Op het hek staan de wapens van bevrijde Hollandse steden, op het toegangshek het wapen van de prins van Oranje. De tuin wordt belaagd en omgewoeld door Spaanse zwijnen, rechts een zwijn met het vaandel van Alva. Links de zee met een schip bemand…

Frederik Hendrik als beschermer van…

Simon van de Passe, naar Adriaen van Nieulandt (I), 1628, prent, RP-P-OB-81.349

Allegorie ter ere van de stadhouder Frederik Hendrik als beschermer van Religie en Vrijheid, 1628. Centraal een ovaal portret van prins Frederik Hendrik omkranst met oranjetakken bovenop een hoge balustrade, tussen de personificaties van Religie (Religio) en Vrijheid (Libertas). In de lucht twee…

Tekstblad behorend bij het…

Joost van den Vondel, 1632, tekstblad, RP-P-OB-81.350B

Tekstblad behorend bij het allegorisch ruiterportret van Frederik Hendrik na de verovering van Maastricht, augustus 1632. Blad met 5 kolommen tekst waarin 2 verzen in het Nederlands, een vers in het Frans en een vers in het Engels.

Zegewagen voor Frederik Hendrik,…

Johannes Looff, naar Le Prestre, 1629, prent, RP-P-OB-81.239

Zegewagen voor Frederik Hendrik, 1629. De stadhouder in wapenrusting gezeten in een triomfkar gemend door de Overwinning (Victoria). In de lucht de Faam (Fama). Met een gekalligrafeerde tekst in 2 kolommen in het Nederlands onder de voorstelling.

Triomftocht van Willem van Oranje

Cornelis van Kittensteyn, naar Willem Pietersz. Buytewech, 1626, prent, RP-P-OB-102.636

Triomftocht van Willem van Oranje met zinnebeeldige voorstellingen van de deugden van Prins Willem van Oranje, bestaande uit: de Christelijke Deugden, de Overheids Deugden en de Krijgs Deugden. De zegewagen waarin de prins zit rijdt onder een erepoort van loofwerk door, en wordt getrokken door drie…

Vertroosting aan de Hollandse Maagd…

anoniem, 1625, prent, RP-P-OB-81.114

Allegorie met een vertroosting aan de Hollandse Maagd bij het overlijden van prins Maurits, 23 april 1625. De Hollandse Maagd met het wapen van Holland, zittend in de Hollandse Tuin, wijzend naar het stralende tetragram in de hemel. Gedrukt onder de plaat een vers in twee kolommen in de vorm van een…

Monument voor de Nassause Oorlog,…

anoniem, 1625, prent, RP-P-OB-81.112A

Monument voor de Nassause Oorlog, 1625. Monument met voorstellingen verdeeld in vier actes genummerd A-P van episodes vanaf het begin van de Nederlandse Opstand met hoofdrollen voor Willem van Oranje, Maurits en Frederik Hendrik en de Spaanse landvoogden. In de onderste laag Maurits op zijn sterfbed…

Allegorie op de strijd tussen…

anoniem, 1624, prent, RP-P-OB-81.080

Allegorie op de strijd tussen Frankrijk en de paus, 1624. Hanengevecht tussen twee hanen getooid met de pauselijke kroon en de Franse koningskroon, op de achtergrond vorstelijke toeschouwers. Rechts slijpt een kok (Spanje?) bij de keuken zijn mes. Buiten steekt Tweedracht een wereldbol in brand, met…

Tekstblad voor het Monument voor de…

Jan Amelisz, 1625, tekstblad, RP-P-OB-81.112B

Tekstblad voor het Monument voor de Nassause Oorlog, 1625. Verklaring van de letters a-q op het monument, 1-68 op de begrafenisstoet en verzen en beschrijvingen van de vier actes.