Allegorie op de gebeurtenissen in…

Romeyn de Hooghe, naar Jan van Vianen, 1690, prent, RP-P-OB-79.366

Allegorie op de gebeurtenissen in 1689 met de stadhouder-koning Willem III en koningin Maria op de troon. Rechter helft van twee bladen die samen één voorstelling vormen. Op de voorgrond legeraanvoerders en rechts Hollandse matrozen. Hierachter knielen overwonnen Turken voor keizer Leopold I,…

Allegorie op de kroning van Willem…

Romeyn de Hooghe, 1689, prent, RP-P-OB-79.336

Allegorie op de kroning van Willem en Maria als koning en koningin van Groot-Brittannië, 21 april 1689. Het echtpaar zittend voor een gedrapeerd gordijn, scepters in de hand. Links enkele toeschouwers, op de achtergrond het paleis van Whitehall te Londen. Onderaan het wapen van Groot-Brittannië en…

Allegorie op de gebeurtenissen in…

Romeyn de Hooghe, 1680 - 1681, prent, RP-P-OB-79.446

Allegorie op de gebeurtenissen in het jaar 1680. Rechts centraal Willem III en Hendrik Casimir II. Hierbij in medaillons portretten van Karel II van Spanje met zijn vrouw en Karel XI van Zweden met zijn vrouw, beiden in 1680 gehuwd. Op de achtergrond de verheffing op een schild van een vorst,…

Franse invasie en verbreking van de…

Romeyn de Hooghe, 1674, prent, RP-P-OB-79.287

Franse invasie en verbreking van de eenheid van de Unie in 1672. De provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel werpen zich aan de voeten van Lodewijk XIV. Anderen vluchten of worden als gevangenen geboeid. Midden achter zit de Nederlandse Maagd op een plateau op vier zuilen, hierachter de namen…

Ruiterportret van aartshertog Karel…

Romeyn de Hooghe, 1706, prent, RP-P-OB-83.225

Portret van aartshertog Karel van Oostenrijk als koning Karel III van Spanje, blootshoofd in wapenrusting te paard, 1706. Karel wordt gekroond met de Spaanse kroon, in de wolken blaast Faam op haar bazuin. Rechts een legertent met pages met een wapen met het monogram van de vorst, helm en vaandels.…

Overwinningen met de komst van…

Romeyn de Hooghe, 1674, prent, RP-P-OB-55.163

Overwinningen met de komst van Willem III. De eenheid van de Unie wordt hersteld, het volk stroomt de tempel binnen. Rechts Willem III voorafgegaan door personificaties van zijn ambt als stadhouder en kapitein-generaal. Links de helden die de Hollandse overwinningen op de vijand bevochten: De…

Allegorie op het herstel van…

Romeyn de Hooghe, 1674, prent, RP-P-OB-55.178

Allegorie op het herstel, op de wederopneming van de provincie Utrecht in de Unie, na het vertrek van de Fransen op 23 november 1673. De berooide provinciemaagd Utrecht wordt verwelkomt door personificaties van de Eendracht en de Generaliteit. Achter hen de strijdwagen en leger van stadhouder Willem…

Ruiterportret van Willem III als…

Romeyn de Hooghe, 1672, prent, RP-P-OB-77.109

Ruiterportret van Willem III als stadhouder en kapitein-generaal van de verenigde Nederlanden, met hoed. De prins is afgebeeld tussen standbeelden van zijn voorgangers genummerd 1-4. Links: Willem van Oranje en prins Maurits. Rechts: Frederik Hendrik en Willem II. Onderaan een voorstelling van de…

Blad met zinnebeelden op de…

Romeyn de Hooghe (toegeschreven aan), naar Sébastien Leclerc (I), 1672, prent, RP-P-OB-77.064

Blad met links een kopie naar het Franse zinnebeeld op de veldtocht van Lodewijk XIV in 1672 met de vergelijking van Lodewijk XIV met de zon en waarin de Nederlandse Leeuw overwonnen wordt. Hieronder een 'Klink-Dicht', de vertaling van het oorspronkelijke Franse vers. Rechts een nieuw Nederlands…

Overwinning van Willem III aan de…

Romeyn de Hooghe, 1691, prent, RP-P-OB-68.281A

Overwinning van Willem III over de gecombineerde Ierse en Franse legers aan de rivier de Boyne, 12 juli 1690. Geheel samengesteld uit drie losse prenten en twee tekstbladen. Linkerhelft van de hoofdvoorstelling. Willem III te paard, achter en in het verschiet strijdgewoel bij het plaatsje Drogheda.…