Theater van het Geweld, 1577

Jacob de Gheyn (I), 1577, prent, RP-P-OB-79.707

Toneel met de heerschappij van Geweld en Tweedracht allegorisch verbeeld als een strijd tussen goed en kwaad, gadegeslagen door de bevolking van het land. In de wolken personificaties van Rechtvaardigheid (Justitia), Tijd (Tempus) en Slechte Faam (Infama). In de voorstelling cartouches met de naam…

Oproep tot eendracht in de…

anoniem, 1578, prent, RP-P-OB-79.753

Politieke allegorie waarin opgeroepen wordt tot eendrachtig optreden van de Nederlanden tegen de Spaanse vijand. Op een Romeins (of Italiaans) stadsplein vindt binnen een omheining een gevecht plaats tussen twee honden en een wolf. Rondom de arena een grote groep toeschouwers. Op de voorgrond geeft…

Alva vermoordt de onschuldige…

anoniem, 1572, prent, RP-P-OB-79.012

De hertog van Alva zit op zijn troon en eet een kind, in de andere hand houdt hij een geldbeurs. Naast hem een driekoppige monster met koppen van drie kardinalen: Granvelle en de kardinalen van Guise. In de lucht een duivel die met een blaasbalg in het oor van de hertog blaast. Op de grond de…

De slapende leeuw, 1567

anoniem, naar Hieronymus Wierix, 1600 - 1619, prent, RP-P-OB-79.018

Allegorie op politieke situatie in de Nederlanden in het jaar 1567. Alle partijen verbeeld door dieren. Terwijl de Nederlandse Leeuw slaapt roven de vos en de wolf ganzen uit een kooi. Op de achtergrond slapende herders en plezier makende heren terwijl het vee gestolen wordt. Met opschrift van 1…

Margaretha van Parma, Granvelle en…

anoniem, 1572, prent, RP-P-OB-79.010

Margaretha van Parma, Granvelle en de paus steunen Alva's missie. Alva ontvangt van paus Pius V een zwaard en geld. Granvelle houdt een slang bij Alva's oor. Zowel boven als onder de voorstelling 2 verzen van 3 regels in het Nederlands en Frans. Genummerd: 2.

Willem van Oranje en Charlotte de…

Theodor de Bry (toegeschreven aan), naar Maerten de Vos, 1577 - 1578, prent, RP-P-OB-79.618

Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon knielen in gebed voor een altaar met opengeslagen bijbel. Links knielen edelen, veldheren en enkele bisschoppen, rechts de gemeente, het gewone volk. In de hemel wolken, engelen en het stralende tetragram. In het onderschrift verzen van 4 regels in het Frans…

Afgunst en Geweld verdrijven de…

anoniem, 1575, prent, RP-P-OB-79.617

Open ruimte omringd door een grote groep toeschouwers waarin de personificatie van de Liefde (Caritas) wordt verjaagd door Afgunst (Invidia) en Geweld (Vis). In de hemel zit de aangeslagen Vrede (Pax) op de schoot van God de Vader. Geloof (Fides) en Hoop (Spes) houden een touw waarin de wapens van…

De beeldenstorm door de geuzen,…

anoniem, 1566, prent, RP-P-OB-76.780

De beeldenstorm door de geuzen, 1566. Links katholieken die het zevenkoppige Beest en de paus als de Babylonische hoer aanbidden, waarboven de duivel die met crucifix en miskelken wegvliegt. Rechts bovenaan is de beeldenstorm aan de gang: het afrukken en verbrijzelen der beelden. Vooraan geuzen die…

Vergelijking tussen Oranje en Alva,…

Theodor de Bry (toegeschreven aan), 1576 - 1577, prent, RP-P-OB-79.021

Allegorische vergelijking tussen Oranje en Alva, met op de achtergrond de Spaanse Furie. Links Willem van Oranje begeleid door de personificaties Eer (Honor), Rijkdom (Divitiae) en Wijze Raad (Prud. Cons.). Rechts Alva tussen Valsheid (Fallacia) en Afgunst (Invidia). Hij voert de Nederlandse Maagd…

De katholieken smeken Filips II in…

anoniem, 1572, prent, RP-P-OB-79.009

Twee katholieke monniken, een bisschop en een inquisiteur smeken Filips II in te grijpen in de Nederlanden naar aanleiding van de Beeldenstorm van 1566. Zowel boven als onder de voorstelling 2 verzen van 3 regels in het Nederlands en Frans. Genummerd: 1.