10 resultaten gevonden


Johannes Tangena Romeyn de Hooghe, 1690, prent, RP-P-OB-67.726

Allegorie op de gebeurtenissen in 1689 met de stadhouder-koning Willem III en koningin Maria op de troon. Rechter helft van twee bladen die samen één voorstelling vormen. Op de voorgrond legeraanvoerders en rechts Hollandse matrozen. Hierachter knielen overwonnen Turken voor keizer Leopold I,…

Romeyn de Hooghe, 1686, prent, RP-P-OB-55.182

Vervolging der protestanten in Frankrijk na de herroeping van het Edict van Nantes, 1685-1686. Twaalf kleine scènes illustreren de vervolging van en de wreedheden jegens de hugenoten in Frankrijk. In de centrale grote voorstelling ontvangen de Staten en de prins van Oranje de Franse vluchtelingen in…

Adriaen Huybrechts (I), 1577 - 1578, prent, RP-P-OB-67.036

Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon knielen in gebed voor een altaar met opengeslagen bijbel. Links knielen edelen, veldheren en enkele bisschoppen, rechts de gemeente, het gewone volk. In de hemel wolken, engelen en het stralende tetragram. In het onderschrift verzen van 4 regels in het Frans…

Romeyn de Hooghe, 1674, prent, RP-P-OB-67.711

Spotprent op de oorlog met Frankrijk in vier scènes. Linksboven de aanvang van de oorlog in 1672 met Lodewijk XIV de bisschoppen van Keulen en Münster, minister Louvois en kardinaal Fürstenberg, rechtsboven de schipbrug over de Rijn met zwaarbeladen boten en wagens, linksonder geeft Willem III de…

Adriaen Pietersz. van de Venne anoniem, 1624 - 1626, prent, RP-P-OB-79.662

Allegorie op de Pacificatie van Gent, 1576. De Nederlandse Leeuw bewaakt de toegangshek naar de Hollandse Tuin waarin de personificaties van de zeventien provincies zitten. Spaanse soldaten met geweren en kanonnen hebben de tuin omsingeld. Rechts de legenda 1-4, op de achterzijde bedrukt met muziek.

Maerten de Vos Wierix, 1578, prent, RP-P-OB-79.701

Paniek onder de Duitse soldaten door de aankomst van enkele schepen van de prins van Oranje, 2 augustus 1577. Soldaten met hun buit op straat voor het Oosters Huis. Alleen twee fragmenten van de prent aanwezig: de voorstelling in een rond medaillon en de cartouche met 2 verzen van elk 6 regels in…

Cornelis Jansz., Francisco Antonij anoniem, 1600 - 1619, prent, RP-P-OB-79.018

Allegorie op politieke situatie in de Nederlanden in het jaar 1567. Alle partijen verbeeld door dieren. Terwijl de Nederlandse Leeuw slaapt roven de vos en de wolf ganzen uit een kooi. Op de achtergrond slapende herders en plezier makende heren terwijl het vee gestolen wordt. Met opschrift van 1…

Staten-Generaal Simon Frisius, 1609, prent, RP-P-OB-79.476

Piramide van de Vrede, 1609. Allegorie op het Twaalfjarig Bestand, gedrukt van twee platen. Hoog naaldvormige piramide of obelisk, geflankeerd door de personificaties van Vroomheid (Pietas) en Rechtvaardigheid (Justitia). Op de voorgrond de zeven provinciemaagden met wapens gezeten rond de Hollandse…

Johannes Groenewoud Jansz Joannes Bemme, 1817 - 1827, prent, RP-P-OB-80.441

Allegorie op de verkregen vrijheid van de Protestantse godsdienst in de Nederlanden in 1577. Prins Willem I met lans en vrijheidshoed bij de personificatie van de Godsdienst voor een monument voor de strijd voor vrijheid van geloof met de graven van Egmond en Horne staande op de knielende Alva, in…

anoniem, 1577 - 1578, prent, RP-P-1944-1711

Politieke allegorie met Willem van Oranje die als Perseus de Nederlanden (Andromeda) komt redden van de Spaanse tirannie (het zeemonster), ca. 1577. Andromeda met wapen aangeduid als het hertogdom Brabant, rechts de vijftien andere provinciemaagden. Op de voorgrond afgehakte hoofden en de lichamen…