Allegorie op de Vrede van…

Wenceslaus Hollar, naar Cornelis Schut (I), 1648, prent, RP-P-OB-11.687

Allegorie op de Vrede van Westfalen, 1648. Centraal zit de naakte personificatie van de Vrede, achter haar Oorlog (Bellona). Om haar heen verschillende andere allegorische figuren zoals Overvloed, Afgunst en Waarheid (?). Onder de voorstelling een Frans vers van zes regels.

Theater van het Geweld, 1577

Jacob de Gheyn (I), 1577, prent, RP-P-OB-79.707

Toneel met de heerschappij van Geweld en Tweedracht allegorisch verbeeld als een strijd tussen goed en kwaad, gadegeslagen door de bevolking van het land. In de wolken personificaties van Rechtvaardigheid (Justitia), Tijd (Tempus) en Slechte Faam (Infama). In de voorstelling cartouches met de naam…

Oproep tot eendracht in de…

anoniem, 1578, prent, RP-P-OB-79.753

Politieke allegorie waarin opgeroepen wordt tot eendrachtig optreden van de Nederlanden tegen de Spaanse vijand. Op een Romeins (of Italiaans) stadsplein vindt binnen een omheining een gevecht plaats tussen twee honden en een wolf. Rondom de arena een grote groep toeschouwers. Op de voorgrond geeft…

Alva vermoordt de onschuldige…

anoniem, 1572, prent, RP-P-OB-79.012

De hertog van Alva zit op zijn troon en eet een kind, in de andere hand houdt hij een geldbeurs. Naast hem een driekoppige monster met koppen van drie kardinalen: Granvelle en de kardinalen van Guise. In de lucht een duivel die met een blaasbalg in het oor van de hertog blaast. Op de grond de…

De treurige onderdrukking van de…

anoniem, 1569, prent, RP-P-OB-79.006

Allegorie op de tirannie van de hertog van Alva in de Nederlanden, 1569. Links zit de hertog van Alva op zijn troon met Granvelle (met blaasbalg) en de duivel, achter de hertog staan leden van de Bloedraad, waaronder Vargas en Del Rio. Voor Alva knielen geketend de 17 personificaties van de…

De slapende leeuw, 1567

anoniem, naar Hieronymus Wierix, 1600 - 1619, prent, RP-P-OB-79.018

Allegorie op politieke situatie in de Nederlanden in het jaar 1567. Alle partijen verbeeld door dieren. Terwijl de Nederlandse Leeuw slaapt roven de vos en de wolf ganzen uit een kooi. Op de achtergrond slapende herders en plezier makende heren terwijl het vee gestolen wordt. Met opschrift van 1…

De plaag van Alva's tirannie in de…

anoniem, 1572, prent, RP-P-OB-79.003

Allegorie op de tegenstelling tussen de tirannie van de hertog van Alva en de vrijheidsstrijd van de prins van Oranje in de Nederlanden, ca. 1572. Links zit de prins van Oranje op de troon met bij zich de personificaties van de provincies Holland en Zeeland. Rechts Alva op zijn troon met voor zich…

Weeklacht van de verscheurde…

Hans Collaert (I), 1576 - 1577, prent, RP-P-OB-79.008

De personificatie van de Nederlanden (Belgia) wordt door vier Spaanse soldaten aangevallen, uitgekleed en van haar hart beroofd. Aan weerszijden Eerzucht (Ambitio) en Gierigheid (Avaritia). Bovenin proberen Wantrouwen (Diffidentia) en Afgunst (Invidia) een koord met de wapens van 17 provincies stuk…

Piramide van de Vrede, 1609

Simon Frisius, 1609, prent, RP-P-OB-79.477

Piramide van de Vrede, 1609. Allegorie op het Twaalfjarig Bestand, gedrukt van twee platen. Hoog naaldvormige piramide of obelisk, geflankeerd door de personificaties van Vroomheid (Pietas) en Rechtvaardigheid (Justitia). Op de voorgrond de zeven provinciemaagden met wapens gezeten rond de Hollandse…

Margaretha van Parma, Granvelle en…

anoniem, 1572, prent, RP-P-OB-79.010

Margaretha van Parma, Granvelle en de paus steunen Alva's missie. Alva ontvangt van paus Pius V een zwaard en geld. Granvelle houdt een slang bij Alva's oor. Zowel boven als onder de voorstelling 2 verzen van 3 regels in het Nederlands en Frans. Genummerd: 2.