Kardinaal Portocarrero en de slag…

Johann Jakob Kleinschmidt, naar Paul Decker (I), 1712 - 1715, prent, BI-B-FM-073-1

Kardinaal Portocarrero en de slag bij Malplaquet, 1709. Een voorstelling van de veldslag tussen de Geallieerden en de Fransen op 11 september 1709 gezet in een architecturale omlijsting met verschillende allegorische figuren. Centraal kijkt de liggende kardinaal Portocarrero (die gezien wordt als de…

Allegorie op de overwinningen door…

Daniel de Lafeuille (toegeschreven aan), naar F.J. Kaarsgieter, 1706, prent, RP-P-OB-83.254A

Allegorie op de overwinningen behaald door de Geallieerden op de Fransen in het jaar 1706. Centraal een voorstelling van het ontzet van Barceloa op 12 mei 1706, in de hemel de zonsverduistering. Op de voorgrond in het water de strijdkar van Neptunus met koningin Anna van Engeland en de Nederlandse…

Allegorie op de overwinningen van…

Daniël van den Bremden, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1710, prent, RP-P-OB-83.318A

Allegorie ter ere van de overwinningen door de Republiek in het jaar 1709. Triomfoptocht met Johan Willem Friso, prins van Oranje-Nassau in een strijdwagen gemend door Geloof (Fides), de paarden begeleid door de deugden Hoop (Spes), Rechtvaardigheid (Justitia), Kracht (Fortitudo), Liefde (Charitas),…

Allegorie op de overwinningen van…

Daniël van den Bremden, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1710, prent, RP-P-OB-67.571

Allegorie ter ere van de overwinningen door de Republiek in het jaar 1709. Triomfoptocht met Johan Willem Friso, prins van Oranje-Nassau in een strijdwagen gemend door Geloof (Fides), de paarden begeleid door de deugden Hoop (Spes), Rechtvaardigheid (Justitia), Kracht (Fortitudo), Liefde (Charitas),…

Allegorie op de aanstelling van…

Jan Smit (II), 1747, prent, RP-P-OB-59.589

Allegorie op de aanstelling van prins Willem IV tot stadhouder van de Republiek, mei 1747. Willem IV in triomfwagen getrokken door de Nederlandse Leeuw treedt de Hollandse Tuin binnen, begeleid door Minerva, Vrijheid en Voorzichtigheid. In de lucht de Faam en Mercurius, rechts de Waarheid in de…

Allegorie op de aanstelling van…

Jan Smit (II), 1747, prent, RP-P-1878-A-1582

Allegorie op de aanstelling van prins Willem IV tot stadhouder van de Republiek, mei 1747. Willem IV in triomfwagen getrokken door de Nederlandse Leeuw treedt de Hollandse Tuin binnen, begeleid door Minerva, Vrijheid en Voorzichtigheid. In de lucht de Faam en Mercurius, rechts de Waarheid in de…

Ontzet van Gibraltar, 1705

Johann Jakob Kleinschmidt, naar Paul Decker (I), naar Paul Decker (II), 1712 - 1715, prent, RP-P-1904-1436

Zeeslag bij Gibraltar op 21 maart 1705 met een overwinning van de Engelse vloot op de Franse vloot. Hiermee kwam een eind aan het beleg van Gibraltar door de Fransen en Spanjaarden. Voorstelling van de zeeslag in een grote ornamentele omlijsting met wapentrofeeën, cartouches met emblemen, het…

Triomf van prins Eugenius van…

Jacob Folkema, naar Jan Wandelaar, 1719, propagandaprent, RP-P-OB-83.495

Triomf van prins Eugenius van Savoye, 1719. Allegorie op de vele militaire overwinningen van de prins. Centraal de prins staande met opgeheven zwaard en de voet op een overwonnen vijand. Rechts Hercules en Minerva, in de lucht de Faam en de Duitse adelaar, links gevangen Turken geketend bij een…

Kardinaal Portocarrero en de slag…

Johann Jakob Kleinschmidt, naar Paul Decker (I), 1712 - 1715, prent, RP-P-1904-1437

Kardinaal Portocarrero en de slag bij Malplaquet, 1709. Een voorstelling van de veldslag tussen de Geallieerden en de Fransen op 11 september 1709 gezet in een architecturale omlijsting met verschillende allegorische figuren. Centraal kijkt de liggende kardinaal Portocarrero (die gezien wordt als de…

Verovering van Doornik, 1709

Johann Jakob Kleinschmidt, naar Paul Decker (I), naar Paul Decker (II), 1712 - 1715, prent, RP-P-1904-1435

Tournai (Doornik), belegerd door de Geallieerden vanaf 29 juni 1709, en ingenomen op 2 september 1709. De centrale voorstelling van het beleg gevat in een architecturale omlijsting. Bovenaan een adelaar met een cartouche met een plattegrond van de stad en een jonge vorst (waarschijnlijk Karel III)…