Verschillende vreemde volkeren /…

W. G. van de Sande, 1806 - 1814, prent, RP-P-1898-A-20040

Zee-visch / Poisson de mer

W. G. van de Sande, 1806 - 1814, prent, RP-P-OB-200.647

Kleederdragten van verschillende…

W. G. van de Sande, 1806 - 1814, prent, RP-P-OB-200.650

Trap des ouderdoms

Monogrammist B.T.F., 1700 - 1799, prent, RP-P-2010-54

De Godzalige Huiszegen. / La…

Jacobs-Brosens, 1700 - 1900, prent, RP-P-OB-200.393

Militairen te paard

W. G. van de Sande, 1806 - 1814, prent, RP-P-OB-200.654

Militairen te paard

W. G. van de Sande, 1806 - 1814, prent, RP-P-OB-200.653

Parysche masquerades / Masquerades…

W. G. van de Sande, 1806 - 1814, prent, RP-P-OB-200.656

Pernici. / Perdrix. / Rebhühner. /…

firma Jos. Scholz, 1829 - 1880, prent, RP-P-OB-201.032

De geschiedenis van ridder Paul

J.H. van Wees (II), 1869 - 1888, prent, RP-P-OB-201.071