Visitekaart van Hermanus Fock

Hermanus Fock, 1781 - 1822, prent, RP-P-1882-A-5027

Een putto, als personificatie van de schilderkunst, zit met schildersattributen bij een ovaal cartouche. Het cartouche staat in het gras, tegen een boom aan.

Visitekaartje van Cato E. Gruntke

Karel Petrus Cornelis de Bazel, 1896, prent, RP-P-1935-42

Visitekaartje van I. Been

Karel Petrus Cornelis de Bazel, 1898, prent, RP-P-1935-47

Voor- en achterzijde van een annoncekaart van I. Been, een stoffeerinrichting aan de Beulingstraat in Amsterdam.

Visitekaartje van mr. J.C. Hespe,…

anoniem, 1802, prent, RP-P-OB-86.834

Visitekaartje van mr. Johannes Christiaan Hespe, kapitein adjudant, welke hij afgaf als dank voor de hem in de gevangenis gebrachte bezoeken, 1802. Dit kaartje draagt de naam van Mevr. Oltmans. Vignet met een slapend kind bij een brandend altaar, aan weerszijden gebroken ketenen.

Visitekaartje van steendrukkerij…

Louis Salomon Leman, 1840, prent, RP-P-1936-521

Omlijsting met putti, bloemen en boeken. Rechtsboven tekent een putto op een steen.

Visitekaartje van boekhandelaar…

Augustin de Saint-Aubin, 1761, prent, RP-P-2015-26-718

Interieur van een boekhandel met putti die boeken uit de kast halen en lezen. De tekst staat op een groot doek, omhooggehouden door een putto.

Visitekaartje van prenthandelaar…

anoniem, ca. 1750 - ca. 1800, prent, RP-P-2015-26-720

De tekst staat op een portfolio, bovenaan bekroond met attributen van Mercurius en omringd met bloemen en prenten.

Visitekaartje van steendrukker…

François Desterbecq (mogelijk), 1831 - 1839, prent, RP-P-2015-26-732

Omlijsting met wijnranken, twee amfora's en twee sfinxen.

Visitekaartje van boekhandelaar en…

Ivon Tytgat (mogelijk), 1841 - 1853, prent, RP-P-2015-26-744

Visitekaartje van drukker Édouard…

Édouard De Lay-De Muyttere (mogelijk), 1842 - 1855, prent, RP-P-2015-26-749

Compositie bestaande uit elf bladen met tekst.