Beschrijving van de Spaanse letter…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2172

Folio C1r met een instructie van de Spaanse letter en een schrijfvoorbeeld getiteld: Fundamento della Letra Espanola Redondilla. Het blad maakt deel uit van een album.

Kort bericht van de lopende handen…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2180

Folio H1v met het vervolg van de beschrijving van de lopende Nederlandse schriften. Daaronder een schrijfvoorbeeld getiteld: Veranderinghe der Nederlandtscher loopende Letteren. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2181

Folio H2v met een beschrijving van de Engelse letter. Daaronder echter het schrijfvoorbeeld van de Franse letteren getiteld: Instruction methodique de la Lettre Francoyse. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Jan van de Velde (I), 1605, prent, RP-P-1964-2178

Folio F1r met een beschrijving en een schrijfvoorbeeld getiteld: Vierderley Nederlantsche principale gemeyne handen. De tekst vangt aan met een kleine initiaal D. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2170

Folio B2v met een schrijfvoorbeeld getiteld: Fundamentum scripturae Romanae. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2182

Folio H2r met een beschrijving van de Franse letteren. Daaronder echter het schrijfvoorbeeld van de Engelse letter getiteld: The English hand. De tekst vangt aan met een kleine initiaal D. Het blad maakt deel uit van een album.

Schrijfvoorbeeld van de Spaensche…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2173

Folio C1v met een schrijfvoorbeeld getiteld: Instruction para formarla letra Espanola bastarda. Daaronder het begin van de beschrijving over de Italiaanse handen. Het blad maakt deel uit van een album.

Beschrijving en schrijfvoorbeeld…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prent, RP-P-1964-2177

Folio E2r met een beschrijving en een schrijfvoorbeeld van de Fraktuer Letter, getiteld: Fondement vande Fractur Letter. Het blad maakt deel uit van een album.

Antwoord op de roomsgezinde paskwil…

anoniem, 1598 - 1600, prent, RP-P-OB-80.364

Antwoord op de roomsgezinde paskwil die te Gouda op de kerkdeur was geplakt op 22 april 1598. Tekst in 7 verzen van elk 9 regels in het Nederlands.

Transcriptie van de verzen bij de…

anoniem, 1800 - 1899, prent, RP-P-OB-80.368

Transcriptie van drie verschillende verzen bij de anti-Spaanse politieke allegorie op de bedriegelijke vredesvoorstellen van Spanje in 1598. Handschrift in drie kolommen in het Nederlands.