Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1604, prent, BI-B-FM-047

Titelprent van het pamflet Journael ofte Dach-register van 't principaelste in Vlaenderen geschiet, met een kaartje van het beleg van Sluis door het Staatse leger onder Maurits, begin mei - 19 augustus 1604. Boven de voorstelling de titel en de legenda 1-25.

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1618, prent, BI-B-FM-056

Titelblad van het pamflet: Triumphe tot Amsterdam, over het incomen vanden hooch-gheboren vorst Mauritius prince van Orangien, met een oprechte uytlegginghe op de verthooninghe van alle de Camers, gheschiet den 23. 24. 25. May, anno 1618. Pamflet met een beschrijving van de vertoningen door de…

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1607, prent, BI-B-FM-048

Titelpagina van het pamflet Boeren-Litanie ofte Clachte der Kempensche Landt-lieden, met een allegorie tegen de Spaanse vredesvoorstellen, 1607. Twee mannen (een Turk met tulband en knots en een geleerde) en twee vrouwen (Nederland of Vrijheid met privileges en Tweedracht met slangenhaar) tegenover…

Titelblad van het pamflet:…

anoniem, 1615, prent, BI-B-FM-054

Titelblad van het pamflet met de vers: Verklaert dit vijsioen, en wilt het wel besien het is gedroomt seer coen, sestien hondert vijftien, 1615. Allegorie op de bedriegelijke vredesvoorstellen van Spanje. Een monnik (Spanje en Rome) houdt het vrije paard (Verenigde Nederlanden) een olijftak voor,…

Orpheus door Nieuwe Tijd aan boord…

anoniem, 1625, prent, BI-B-FM-051-4

Politieke allegorie met Orpheus die door de Nieuwe Tijd aan boord van een schip wordt genomen. Links een stad met verdedigingsmuren en kanonnen. In de lucht een hand met bliksemstralen.

De strijd om de Gouden Stok, 1608

anoniem, 1608, pamflet, BI-B-FM-046

De strijd om de Gouden Stok, 1608. Op het strand strijden een Hollandse schipper en een Spanjaard om een stok die zij beiden met een hand vasthouden. Op de achtergrond zes toeschouwers, waaronder prins Maurits (links) en koning Hendrik IV van Frankrijk (midden). De trekwedstrijd verbeeldt de strijd…

Orpheus wordt de welvaart van…

anoniem, 1625, prent, BI-B-FM-051-5

Orpheus wordt de welvaart van Amsterdam getoond. Links een smederij, een molensteen, kooplieden en kanonnen. Rechts weegschalen in de hand van God. In de veret schepen op zee.

Oude Tijd toont Orpheus het…

anoniem, 1625, prent, BI-B-FM-051-2

De Oude Tijd toont Orpheus het misbruik door de valse herders, de wolven in schaapskleren die de schapen roven en slachten. Rechts tussen de schapen een wolf verkleed als herder met jezuïetenhoofddeksel, op de achtergrond ketterverbrandingen.

Kaart van het beleg van Huis te…

Crispijn van de Passe (II) (atelier van), 1641, pamflet, BI-B-FM-016-2

Kaart met het Huis te Gennep, belegerd en veroverd door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, 6 juni - 27 juli 1641. Met de circumvallatielinie van de belegeraars, hun legerkampen en de nabij gelegen dorpen Gennep, Oeffelt en Sint Agatha. Rechtsonder een cartouche met de titel. De legenda voor…

Het lijk van de vermoorde…

Crispijn van de Passe (II) (toegeschreven aan), 1637, prent, BI-B-FM-014-2

Het lijk van de vermoorde Sebastiaen de la Ruelle, burgemeester van Luik, door Reinier van Renes, graaf de Warfusé, die de stad van Frankrijk onder Spaans bestuur wilde brengen, 16 april 1637. Het lichaam van de burgemeester liggend in een bed, de borst met de steekwonden ontbloot. Op de achtergrond…