Nieuwe Jaers Wensch, Gedaen van de…

anoniem, 1707 - 1708, prent, RP-P-1892-A-17494

Nieuwjaarswens van de klokkenluiders van de Oude Kerk te Amsterdam aan de burgerij van Amsterdam voor het jaar 1708. Bovenaan een gezicht op Amsterdam vanaf het IJ. In het midden een vers in 2 kolommen. Onderaan een strook met de wapens van vijf Heren van Brederode.

Nieuwjaarsprent van het…

anoniem, 1590 - 1610, prent, RP-P-OB-80.503

Nieuwjaarsprent van het timmermansgilde of Sint-Jozefsgilde te Haarlem, ca. 1600. Jozef aan het werk in zijn timmerwerkplaats, op de vloer spelen het Christuskind en Johannes de Doper, links Maria. Voorstelling in omlijsting met putti met de wapens van Habsburg en Haarlem, attributen van de…

Nieuwjaarswens familie Lou Strik…

Lou Strik, 1965 - 1966, prent, RP-P-2009-960

Vrolijke man, deels als militair uitgedost, deels als nar.

Zelfportret van kunsthandelaar…

Johann Andreas Boerner, 1806 - voor 1807, prent, RP-P-1997-112

Nieuwjaarswens met gekalligrafeerde…

Antonia Cleynhens, 1754 - 1755, prent, RP-P-1883-A-7032

Nieuwjaarswens voor het jaar 1755 in kalligrafie binnen randwerk in prent met voorstellingen van de begrafenisstoet, het paradebed en het portret van stadhouder Willem IV. Door de maker opgedragen aan haar ouders.

Nieuwjaarsprent voor de schutterij,…

anoniem, 1690 - 1710, prent, RP-P-OB-82.941

Nieuwjaarsprent voor de schutterij. Wachtlokaal met een compagnie van de schutterij. Bij de plaat behoort een tekstblad met een vers in drie kolommen met de legenda 1-16 op de rangen van de schutters.

Nieuwjaarswens van de brandweer van…

Pieter van Santen, 1716 - 1717, prent, RP-P-OB-83.480

Nieuwjaarswens van de bedieners van de slangbrandspuiten van Den Haag voor het jaar 1717. Vers in twee kolommen, bovenaan een brandemmer of pomp tussen de wapens van Holland en Den Haag.

Nieuwjaarswens van de vuilnismannen…

Frederic Gijzen, 1810, prent, RP-P-1937-791

Nieuwjaarswens van de vuilnismannen en asophalers van Den Haag voor het jaar 1811. Vers in twee kolommen. Boven het vers een gezicht op een straat in Den Haag. Op de achtergrond de Grote Kerk.

Nieuwjaarswens voor aartshertog…

anoniem, naar Ambrosius Francken (I), 1579 - 1580, prent, RP-P-OB-79.825

Nieuwjaarswens voor aartshertog Matthias, van de provoosten van Antwerpen voor het jaar 1580. Allegorie met Rechtvaardigheid en Vrede die elkaar omhelzen, aan hun voeten symbolen van de oorlog. Links David met het hoofd van Goliath, rechts Judith met het hoofd van Holofernes. Bovenaan in een…

Nieuwjaarsprent van de Amsterdamse…

anoniem, 1785 - 1786, prent, RP-P-OB-84.068

Nieuwjaarsprent voor het jaar 1786 van de Amsterdamse nachtwacht (ratelwacht) van wijk nr. 20 (aan den Amstel), opgedragen aan de burgers van Amsterdam. Leden van de ratelwacht die wachtlopen op de Dam voor het Stadhuis, in de hemel de zon, maan en sterren. Op het blad onder de voorstelling een vers…