De loterij van Henricus van Soest…

Gaspar Bouttats, 1695, prent, RP-P-OB-77.263

Voorstelling van een interieur met de te winnen prijzen in de loterij opgericht door Henricus van Soest, op de Beurs te Antwerpen in 1695. Onder de prijzen veel schilderijen en meubels. Op de voorgrond Fortuna gezeten op de wereldbol strooiend met geld. Onder de voorstelling een beschrijving in vier…

Loterijprent ten behoeve van een…

Claes Jansz. Visscher (II), 1643, prent, RP-P-AO-7-28

De loterij te Petten ten behoeve van een nieuw gasthuis, 1643. Op de voorgrond twee vissers (man en vrouw) bij een opstaande plaat met een afbeelding van het nieuwe gasthuis. Op de plaat een mand met een vis, links een vuurtoren met enkele vissers en wandelaars. Op de achtergrond het dorp aan de…

De loterij van Henricus van Soest…

Gaspar Bouttats, 1695, prent, RP-P-OB-77.264

Andere voorstelling van een hal met meer van de te winnen prijzen in de loterij opgericht door Henricus van Soest, op de Beurs te Antwerpen in 1695. Op de voorgrond bezoekers, onder de prijzen enkele ledikanten, meubels en wandtapijten. Onder de voorstelling een beschrijving in vier regels van een…

De prijzen in de loterij voor…

anoniem, 1666, prent, RP-P-OB-82.014

De te winnen prijzen in de loterij georganiseerd voor de hulpbehoevenden te West-Terschelling, na de brandstichting door de Engelse troepen onder kapitein Robert Holmes, 19-20 augustus 1666. De prijzen bestaan onder andere uit : lepels, kannen, bokalen, miniatuurscheepjes, horloges, kandelaars, een…

Oproep tot het inschrijven voor een…

anoniem, 1800 - 1899, prent, RP-P-1885-A-9955B

Oproep tot het inschrijven voor een schietwedstrijd met de handbus en loterij in de Kloveniersdoelen te Dordrecht, te houden tussen 22 augustus en 15 oktober 1644. Tweede deel van het reglement van de wedstrijd met onderaan een schietschijf, het wapen van Dordrecht en twee gekruiste handbussen in de…

Loterijprent voor het Amsterdamse…

anoniem, 1591, prent, RP-P-OB-80.401A

Loterijprent waarin de loterij voor de uitbreiding van het Amsterdamse Dolhuis of Krankzinnigenhuis aan de Kloveniersburgwal te houden in de zomer van 1592 aangekondigd wordt. De trekking vond plaats op 14 augustus 1592. Afbeelding van het Dolhuis te Amsterdam en de te winnen prijzen (pronkbokalen,…

Loterij van Grootebroek, 1694

Jan Luyken, 1694 - 1695, prent, RP-P-OB-76.976

Loterijprent voor de loterij gehouden voor de slachtoffers van de grote brand in het dorp Grootebroek (bij Enkhuizen) op 20 augustus 1694. Bovenaan een voorstelling van de brand met daaronder de bijzonderheden en artikelen van de loterij en een oproep om deel te nemen aan de loterij.

Loterij ten behoeve van een nieuw…

Claes Jansz. Visscher (II), 1643, prent, RP-P-OB-80.804

De loterij te Petten ten behoeve van een nieuw gasthuis, 1643. Op de voorgrond twee vissers (man en vrouw) bij een opstaande plaat met een afbeelding van het nieuwe gasthuis. Op de plaat een mand met een vis, links een vuurtoren met enkele vissers en wandelaars. Op de achtergrond het dorp aan de…

Loterij voor het Gasthuis en…

anoniem, 1700 - 1799, prent, RP-P-OB-80.758

Loterijprent ter aankondiging van de loterij waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor het Gasthuis en Oudemannenhuis te Gouda, 1609. Gezicht op de gebouwen van de Gasthuis met het Lazaruspoortje en het Oudemannenhuis met verschillende inwoners die buiten zitten of door verzorgers gedragen worden.…

Gezicht op Egmond aan Zee

Claes Jansz. Visscher (II), 1615 - 1618, prent, RP-P-AO-9A-11

De loterij te Egmond aan Zee ten behoeve van een nieuw gasthuis, ca. 1618. Op de voorgrond een oude man en vrouw die een loterijprent omhoog houden met een afbeelding van het nieuwe gasthuis en de te winnen prijzen en het reglement. Achter hen een visser en een visvrouw met een visnet. Op de…