De dwerg Crispin Skarnitz, ca. 1710

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-26

De dwerg Malper Höllriglin als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-32

De dwerg Dr. Dwingdwangius…

Joost van Sassen, naar Martin Engelbrecht, 1716, prent, BI-B-FM-079-38

De dwerg Pantaleon Burgman, 1716

Joost van Sassen, naar Martin Engelbrecht, 1716, prent, BI-B-FM-079-16

De dwerg Puer Orcanius als woeste…

Fopje Folkema, naar Martin Engelbrecht, 1716 - 1720, prent, BI-B-FM-080-40

Twee dwergen voor de maand oktober,…

Joost van Sassen, naar Martin Engelbrecht, 1716 - 1720, prent, BI-B-FM-080-70

De dwerg Nutsch-Moloff, ca. 1710

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-50

De dwerg Quaquerus Punthoed, 1716

Jacob Keyser, naar Martin Engelbrecht, 1716, prent, BI-B-FM-079-36

De dwerg Dronkneussius van…

Joost van Sassen, naar Wilhelmus Koning, naar Martin Engelbrecht, 1716 - 1720, prent, BI-B-FM-080-53