Amor bij een boom

Johann Theodor de Bry, naar Zacharias Dolendo, naar Jacob de Gheyn, 1611, prent, RP-P-1953-154

Amor staat bij een boom waarvan hij een twijg vastpakt. Op de achtergrond links een liefdespaar waarboven een Amor vliegt die zijn pijl op hen richt: 'So macht die Lieb ausz zweyen eins/ Und doch wie das ander keins'.

Het smeden der hoofden

Johann Theodor de Bry, naar Hendrick Goltzius, naar Karel van Mander, 1611, prent, RP-P-1953-152

In een smederij worden menselijke hoofden gesmeed. Het zijn "harde koppen" die op een halsstarrige en trotse houding wijzen. De ondeugd van de halsstarrigheid kan alleen worden veranderd door de "spijtige herde bollen" om te smeden. Het zijn er zo veel en ze zijn zo alom tegenwoordig dat de smeden…

De kracht van de liefde overwint…

Johann Theodor de Bry, naar Zacharias Dolendo, naar Jacob de Gheyn, 1611, prent, RP-P-1953-155

Amor zit op een leeuw, die een bit in zijn bek heeft. De kleine Amor bedwingt met zijn teugels de krachtige leeuw. De kracht van de liefde is dus sterker dan die van het machtigste dier.

De magere keuken

Johann Theodor de Bry, naar Pieter van der Heyden, naar Pieter Brueghel (I), 1596, prent, RP-P-1950-406

Een arme familie van magere boeren zit in een keuken te eten. Het voedsel bestaat uit rapen en lege schelpen. Op de voorgrond een vrouw met kind in een bakermat. Een dikke boer wordt de deur uitgewerkt. Naar 'de magere keuken' van Bruegel.

Vier levensfasen van de man

Johann Theodor de Bry, 1611, prent, RP-P-1953-156

Vier mannen op een rij in hun verschillende levensfasen. Geheel rechts een jonge man die met een vrouw danst. Naast hem een iets oudere man die geniet van een glas wijn. Links een rijke man van middelbare leeftijd en geheel links een oude man die met een stok loopt. Allen hebben een spreukband over…

Eierdans

Johann Theodor de Bry, naar anoniem, naar Maerten de Vos, 1596, prent, RP-P-BI-5196

Bij een herberg vindt een feest plaats. Een doedelzakspeler en twee muzikanten die keukenattributen bespelen maken muziek. In het midden danst een man de eierdans. Bij deze dans moet de speler proberen eieren, zonder ze te breken, uit een bepaalde kring te werken met zijn voeten.

Geleerde en soldaat spreken over de…

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1596, prent, RP-P-OB-31.386

Een geleerde en een soldaat zitten naast elkaar op een bank. De geleerde heeft boeken bij zich en een aanwijsstok. De soldaat draagt een helm en een zwaard. De geleerde wijst naar een zonnewijzer aan een huis. Onder de zonnewijzer zit een jonge man met een zandloper in zijn handen. Op de achtergrond…

Drie schikgodinnen

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1596, prent, RP-P-OB-31.384

Drie schikgodinnen. Drie vrouwen zitten in een kamer en zijn aan het spinnen. Een vrouw houdt de spintol, een ander draait de draad en de derde knipt met een schaar de draad af. Achter de vrouw die links zit staat een zandloper.

Man met olielamp

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1596, prent, RP-P-OB-31.389

Een man zit aan tafel bij een groot raam met uitzicht op een stad. Op tafel staat een olielamp die aangewakkerd wordt door twee engelen die uit de hemel op de lamp blazen.

Drie mannen spelen trictrac

Theodor de Bry, naar Jean Jacques Boissard, 1596, prent, RP-P-OB-31.395

Drie manen zitten aan een tafel en spelen trictrac. In de deuropening staan twee andere mannen die met elkaar in gesprek zijn.