Kinryuzan in Asakusa in de…

Kunisada (I) , Utagawa, 1830 - 1835, prent, RP-P-OB-JAP-35

Sakata Kintoki en Tsuchigumo

Tsukioka Yoshitoshi, 1886, prent, RP-P-2001-19

Acteurs Otani Hiroji III en Otani…

Katsukawa Shunsho, 1783 - 1787, prent, AK-MAK-923

Seigen en Sakurahime

Tsukioka Yoshitoshi, 1889, prent, RP-P-2007-150

Acteur met lang zwaard

Kunisada (I) , Utagawa, 1823, prent, RP-P-1958-463

Minamoto no Yoshinaka

Toyokuni (I) , Utagawa, ca. 1825 - ca. 1829, prent, RP-P-1958-483

Tomoe Gozen

Toyokuni (I) , Utagawa, ca. 1825 - ca. 1829, prent, RP-P-1958-484