H. Thomas van Aquino met Petrus en…

Joannes Galle, 1626 - 1676, prent, RP-P-1904-459

De heilige Thomas van Aquino zittend aan tafel in een studeervertrek, in gesprek met de heiligen Petrus en Paulus. Op het verso een bidprentje voor Joannes Petrus Josephus Gillis, overleden te Antwerpen in 1848.

Bidprentje met de afbeelding van de…

anoniem, 1734, prent, RP-P-OB-83.702

Bidprentje met een aantal personen geknield voor een afbeelding van Maria met het Christuskind in de wolken, volgens de titel berustend in het kasteel te Antwerpen, 1734. Onderaan een tweeregelig vers.

Aardse en hemelse Drieëenheid

Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1619, prent, RP-P-1904-834

Landschap met het Christuskind, te midden van Maria en Jozef. Boven het Kind, de Heilige Geest in de gedaante van een duif en God de Vader. De voorstelling is gevat in een ornamentele omlijsting die is bekroond met het monogram van Christus. In de hoeken medaillons met de geboorte van Christus…

Bidprent ter nagedachtenis van…

Alexander Schaepkens, 1830 - 1899, prent, RP-P-1913-4491

Tobias ligt te slapen

Cornelis Galle (II), 1638 - 1735, prent, RP-P-1904-397

Tobias ligt in de open lucht te slapen voor een stal. Op de achtergrond is te zien hoe hij blind wordt doordat vogels uitwerpselen in zijn ogen werpen. Op het verso een bidprent voor Charles Jean-Baptiste de Man uit Deurne, gestorven in 1812.

Bidprent ter nagedachtenis van…

Alexander Schaepkens, 1830 - 1899, prent, RP-P-1913-4492

De verloren zoon als varkenshoeder

Cornelis Galle (II), 1670 - 1735, prent, RP-P-1888-A-14034

De verloren zoon knielt voor een bak met varkensvoer en bidt. De varkens zijn aan het eten. Op het verso een bidprent voor Rutgerus Henricus Koch, overleden in Amsterdam in 1776.

Engel verdedigt de mens voor het…

Cornelis Galle (II), 1638 - 1678, prent, RP-P-OB-6976

Uitbeelding van Mat. 6,13: En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Een aartsengel verdedigt de mens tegen een groepje duivels. Op de achtergrond een schip in stormachtig weer. Op het verso een bidprent voor Joannes Vitus Meijer, overleden te Zwolle in 1821.

Portret van Mgr. Darboy,…

anoniem, 1871, prent, RP-F-F00674-AP

Onderdeel van Fotoalbum met 123 cartes-de-visite van leden van Europese vorstenhuizen, politici en bekende personen.

Gedenkteken voor koning Lodewijk…

Jacob Willem Strunck, 1793 - 1813, prent, RP-P-1918-830

Bij een gedenkteken met de portretbuste van Lodewijk XVI, koning van Frankrijk, staan een treurende vrouw en een engel die op de hemel wijst. Op het verso de oproep om voor de ziel van Lodewijk XVI te bidden.