H. Thomas van Aquino met Petrus en…

Joannes Galle, 1848, prent, RP-P-1904-459

De heilige Thomas van Aquino zittend aan tafel in een studeervertrek, in gesprek met de heiligen Petrus en Paulus. Op het verso een bidprentje voor Joannes Petrus Josephus Gillis, overleden te Antwerpen in 1848.

Kruis met ouroboros

Mathieu Lauweriks, 1874 - 1932, prent, RP-P-OB-16.825

Een kruis in een cirkel omgeven door een ouroboros, een slang die in zijn eigen staart bijt. Achter de cirkel een figuur met een nimbus die beide armen omhooghoudt.

Bidprentje met de afbeelding van de…

anoniem, 1734, prent, RP-P-OB-83.702

Bidprentje met een aantal personen geknield voor een afbeelding van Maria met het Christuskind in de wolken, volgens de titel berustend in het kasteel te Antwerpen, 1734. Onderaan een tweeregelig vers.

Aardse en hemelse Drieëenheid

Hieronymus Wierix, 1837, prent, RP-P-1904-834

Landschap met het Christuskind, te midden van Maria en Jozef. Boven het Kind, de Heilige Geest in de gedaante van een duif en God de Vader. De voorstelling is gevat in een ornamentele omlijsting die is bekroond met het monogram van Christus. In de hoeken medaillons met de geboorte van Christus…

Bidprent ter nagedachtenis van…

Alexander Schaepkens, 1830 - 1899, prent, RP-P-1913-4491

Tobias ligt te slapen

Cornelis Galle (II), 1812, prent, RP-P-1904-397

Tobias ligt in de open lucht te slapen voor een stal. Op de achtergrond is te zien hoe hij blind wordt doordat vogels uitwerpselen in zijn ogen werpen. Op het verso een bidprent voor Charles Jean-Baptiste de Man uit Deurne, gestorven in 1812.

Bidprent ter nagedachtenis van…

Alexander Schaepkens, 1830 - 1899, prent, RP-P-1913-4492

Portret van Mgr. Darboy,…

anoniem, 1871, prent, RP-F-F00674-AP

Onderdeel van Fotoalbum met 123 cartes-de-visite van leden van Europese vorstenhuizen, politici en bekende personen.

Engel verdedigt de mens voor het…

Cornelis Galle (II), 1821, prent, RP-P-OB-6976

Uitbeelding van Mat. 6,13: En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Een aartsengel verdedigt de mens tegen een groepje duivels. Op de achtergrond een schip in stormachtig weer. Op het verso een bidprent voor Joannes Vitus Meijer, overleden te Zwolle in 1821.