De plechtigheid der…

anoniem, naar Adrien Canelle, 1863 - 1899, prent, RP-R-1933-3

Verkleinde reproductie van de sleutel voor de prent van de ceremonie op 17 november 1863 van het leggen van de eerste steen door koning Willem III voor het Nationaal Monument ter nagedachtenis aan de onafhankelijkheid en de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813, in het Willemspark (nu…

Reproductie van de prent van het…

anoniem, naar Adrien Canelle, 1863 - 1899, prent, RP-R-1933-2

Reproductie van de prent van de ceremonie op 17 november 1863 van het leggen van de eerste steen door koning Willem III voor het Nationaal Monument ter nagedachtenis aan de onafhankelijkheid en de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813, in het Willemspark (nu Plein 1813) te Den Haag.

Kalender bij eeuwfeest aankomst van…

Tiete van der Laars, naar Jan Hoynck van Papendrecht, 1912 - 1913, prent, RP-R-1913-83

Kalender voor het jaar 1913 uitgegeven door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij bij het eeuwfeest van de aankomst van de prins van Oranje te Scheveningen in 1813. Centraal een voorstelling van de aankomst van prins Willem Frederik als souverein vorst op het strand van Scheveningen op 30…

Inhuldiging van Z.M. Willem II. In…

Nicolaas Pieneman, 1845 - 1850, prent, RP-P-OB-88.696

Inhuldiging van koning Willem II in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 28 november 1840. De koning legt staande voor de troon de eed af.

Man met gele pet

Roger Raveel, in of na 1952 - in of voor 2009, prent, RP-P-2010-222-1725

Man met gele pet aan een tafel met daarop een theepot.

De vlucht uit België

Leo Gestel, 1914, prent, RP-P-2010-221-488

Optocht van mensen, in de voorste rij een paard met gebogen hals, frontaal weergeveven sombere gezichten, achter mensen in sterk verkleind perspectief weergegeven, een rode achtergrond bovenaan.

Vier vrouwen gekleed volgens de…

anoniem, naar Abraham de Bruyn, 1872 - 1875, prent, BI-B-FM-026-22

Vier vrouwen gekleed volgens de Duitse mode in Augsburg, ca. 1580. Onderdeel van de serie Habitus Variarum Gentium, kostuumprenten in facsimile, planche 21.

Vier militairen in uniformen…

anoniem, naar Abraham de Bruyn, 1872 - 1875, prent, BI-B-FM-026-5

Vier militairen in uniformen volgens de mode in de Nederlanden en Engeland, ca. 1580. Onderdeel van de serie Habitus Variarum Gentium, kostuumprenten in facsimile, planche 4.

Vier mannen gekleed volgens de…

anoniem, naar Abraham de Bruyn, 1872 - 1875, prent, BI-B-FM-026-16

Vier mannen gekleed volgens de Duitse mode, ca. 1580. Onderdeel van de serie Habitus Variarum Gentium, kostuumprenten in facsimile, planche 15.