Penning van de Maatschappij tot nut…

Jan Dam Steuerwald, 1835, prent, RP-P-1912-441

Penning met op de voorzijde (links) een groep figuren onder een boom, waaronder een zittende vrouwfiguur met een hoorn des overvloeds. Een man met hoed op de rug, een vrouw met kinderen en een oude man komen bij haar. Op de keerzijde (rechts) een lauwerkrans. De penning werd gebruikt als ereprijs…

Verschillende munten en…

Jan Dam Steuerwald, 1815 - 1869, prent, RP-P-1912-446

Verschillende munten en gedenkpenningen. Voor iedere munt is de voor- en achterzijde weergegeven.

Munt ter gelegenheid van jubileum…

Jan Dam Steuerwald, 1838 - 1840, prent, RP-P-1912-442

De achterzijde van een munt ter gelegenheid van het 25-jarig koningsschap van Willem I. Op de munt de gekroonde Hollandse maagd.

Gedenkpenning ter gelegenheid van…

Jan Dam Steuerwald, 1846, prent, RP-P-1912-449

Gedenkpenning ter gelegenheid van de erkenning van Franse vluchtelingen te Utrecht uitgegeven in 1688. Boven: Een gekroonde leeuw naar links met de rechterachterpoot op een bijenkorf, in linkervoorpoot een pijlenbundel van zeven pijlen, in rechtervoorpoot een geheven zwaard. Links het gekroonde…

Verschillende munten en penningen

Jan Dam Steuerwald, 1815 - 1869, prent, RP-P-1883-A-7367

Verschillende munten en penningen. Midden boven munt met een ruiter te paard. Daaronder een munt met op een van de zijden Hercules. Daaronder een penning met de kop van de koningin van het Oosten, met opgestoken haar, uitlopend in een olifantenkop, met op haar hoofd een kleine kroon; hieronder een…

Gedenkpenning ter gelegenheid van…

Jan Dam Steuerwald, 1846, prent, RP-P-1906-1920

Gedenkpenning ter gelegenheid van de erkenning van Franse vluchtelingen te Utrecht uitgegeven in 1688. Boven: Een gekroonde leeuw naar links met de rechterachterpoot op een bijenkorf, in linkervoorpoot een pijlenbundel van zeven pijlen, in rechtervoorpoot een geheven zwaard. Links het gekroonde…

Verschillende munten en…

Jan Dam Steuerwald, 1815 - 1869, prent, RP-P-1883-A-7363

Verschillende munten en gedenkpenningen. Voor iedere munt is de voor- en achterzijde weergegeven.

Munten en gesneden stenen

Jan Dam Steuerwald, 1815 - 1869, prent, RP-P-1883-A-7365

De voor- en achterzijde van vijf munten. Daarnaast een steen met een vliegende naakte jongeling, een rechthoekige steen en een steen met het portret van een Romeinse keizer.

Romeinse munten

Jan Dam Steuerwald, 1815 - 1869, prent, RP-P-1883-A-7360

De voor- en achterzijde van vijf Romeinse munten.