Liggend meisje bang voor geesten…

Paul Gauguin, 1894, prent, RP-P-1956-25

Een meisje ligt met opgetrokken knieën op een kleed en houdt angstig haar handen voor haar gezicht omdat zij bang is voor de geesten van overledenen. Volgens het geloof van de Maoris tonen de geesten zich in lichtflitsen en deze heeft de kunstenaar drie weergegegeven tegen de donkere achtergrond.

De trap des levens

Cornelis Anthonisz., 1545 - 1553, prent, RP-P-1886-A-10296

Trapvormig bouwwerk vol mensen en dieren. Links vooraan ligt een baby in een bedje, rechts zit een grijsaard met zijn benen bungelend boven een open graf. Bij de baby begint een 'leeftijdentrap', die van wieg tot graf tien treden telt, tien levensfasen. Bij elke leeftijd is een beest te zien dat die…

Titelpagina voor: D. van Baardt,…

P. Langweer, 1662, prent, RP-P-1936-344X

Titelpagina met titelvignet. Twee zuilfiguren links en rechts in een ornamentele omlijsting. Binnen de lijst staat een bijbelvers (Ez. 18:23).

Meisje in een boslandschap.…

Gust van de Wall Perné, prent, RP-P-1974-134

Oudewijvenmolen (verjongingsmolen)

anoniem, ca. 1580 - ca. 1600, prent, RP-P-1882-A-5926

In het midden een malende molen waarin links oude vrouwen naar binnen worden gedragen. Rechts komen ze er verjongd weer uit. Links op de voorgrond drie oude vrouwen, zittend op de grond. Een man draagt een oude vrouw op zijn rug de trap op. Op de achtergrond wordt een oude vrouw in een kruiwagen…

Marteldood van Mattias door…

Lucas Cranach (I), 1510 - 1514, prent, RP-P-OB-4451

De apostel Mattias zit geknield op de grond met zijn handen gebonden en zijn hoofd door de opening van een valbijl (voorloper guillotine) gestoken. Soldaten houden zich bezig met zijn terechtstelling. Mannen te paard kijken naar de marteldood. Op de achtergrond ligt een heuvellandschap. Boven zijn…

Pilatus wast zijn handen

Lucas Cranach (I), 1509, prent, RP-P-OB-4398

Pontius Pilatus zit op een troon en wast zijn handen in een schaal met water die een bediende hem brengt. Christus staat met vastgebonden handen en doornenkroon op zijn hoofd tussen soldaten bij de troon. De vrouw van Pilatus houdt een wereldbol vast en zegt iets tegen haar man. Op de achterwand van…

Mozes leert van God hoe de…

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511I(R)

Mozes knielt op de berg Sinaï voor God en leert van hem hoe de Israëlieten moeten offeren. Rechts voor het tentenkamp aan de voet van de berg hebben de Israëlieten een offeraltaar gemaakt. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Levitici I.

Zonen leggen mantel over dronken…

Lucas Cranach (I), 1528 - 1554, prent, RP-P-OB-4499

Het bijbelverhaal over de dronken Noach die door zijn zonen wordt uitgelachen en met een mantel bedekt verwijst naar het gebod Eer uw vader en uw moeder. Vierde prent uit een serie van tien prenten.

Simon Zelotes doormidden gezaagd

Lucas Cranach (I), 1510 - 1514, prent, RP-P-OB-4449

De apostel Simon Zelotes wordt doormidden gezaagd terwijl hij met zijn hoofd naar beneden is vastgebonden aan een constructie van houten palen. Twee mannen houden de zaag aan de uiteinden vast en bewegen deze op en neer ter hoogte van de romp van de heilige. Mannen te paard en soldaten zijn getuigen…