Proeven van houtsneden

Alexander Cranendoncq, 1809 - 1869, prent, RP-P-OB-30.016

Wapen van de familie Cranendoncq

Alexander Cranendoncq, 1809 - 1869, prent, RP-P-1878-A-787

Albumblad met diverse…

Alexander Cranendoncq, naar Pieter Gerardus Bernhard, 1814 - 1869, albumblad, BI-1931-0039-39

Albumblad met diverse…

Alexander Cranendoncq, 1814 - 1869, albumblad, BI-1931-0039-49

Albumblad met diverse…

Alexander Cranendoncq, naar Cornelis de Kruyff, 1814 - 1869, albumblad, BI-1931-0039-52

Albumblad met diverse…

Alexander Cranendoncq, 1814 - 1869, albumblad, BI-1931-0039-29

Albumblad met diverse…

Alexander Cranendoncq, 1814 - 1869, albumblad, BI-1931-0039-37

Albumblad met diverse…

Alexander Cranendoncq, 1814 - 1869, albumblad, BI-1931-0039-35

Albumblad met diverse…

Alexander Cranendoncq, 1814 - 1869, albumblad, BI-1931-0039-32

Albumblad met diverse…

Alexander Cranendoncq, 1814 - 1869, albumblad, BI-1931-0039-51