Reproductie van de prent waarop…

& Stewart, G. Waterston Sons, naar Wierix, naar Maerten de Vos, 1877, prent, RP-P-OB-79.705

Reproductie van de prent waarop Bourse, Liedekercke en Roeck hun eed bevestigen, 2 augustus 1577. De drie heren omringd door soldaten leggen een eed af. In de wolken een engel met lauwerkrans en palmtak. Voorstelling in een rond medaillon met ornamentele allegorische omlijsting met bovenaan de…

Zittende krijgsman met hellebaard

Alexander Ver Huell (toegeschreven aan), naar Alexander Ver Huell, 1832 - 1897, prent, RP-P-1928-133

Zittende krijgsman met hellebaard

Alexander Ver Huell (toegeschreven aan), naar Alexander Ver Huell, 1832 - 1897, prent, RP-P-1960-583

Menu voor een maaltijd aangeboden…

Constant (19e eeuw), 1878, prent, RP-P-1883-A-7182

Menukaart (oningevuld) voor een maaltijd aangeboden aan Henry Havard op 23 februari 1878, bij de viering van de publicatie van Havards boek over Delfts aardewerk, getiteld 'Histoire de la faïence de Delft'. Een menu liggend op een Delfts blauw bord versierd met gezichten van Nederlandse plaatsen.…

Geld tellende man en een vrouw voor…

anoniem, naar Paul Gavarni, ca. 1859 - in of voor 1869, foto, RP-F-2001-7-165-4

Bot van een rendier

anoniem, ca. 1860 - in of voor 1869, foto, RP-F-2001-7-152B-47

Hoektanden van een beer en tand van…

anoniem, ca. 1860 - in of voor 1869, foto, RP-F-2001-7-152B-30

Bot van een rendier

anoniem, ca. 1860 - in of voor 1869, foto, RP-F-2001-7-152B-61

Bijgekapte vuurstenen en…

anoniem, ca. 1860 - in of voor 1869, foto, RP-F-2001-7-152B-54

Twee sprongbenen uit het gewricht…

anoniem, ca. 1860 - in of voor 1869, foto, RP-F-2001-7-152B-11