Zwarte wierook

Shigenobu (II) , Yanagawa, ca. 1822, prent, RP-P-1999-246

Ushiwakamaru en Sôjôbô

Shigenobu (II) , Yanagawa, 1829, prent, RP-P-1999-249

Nummer drie: de stille bloem

Shigenobu (II) , Yanagawa, ca. 1820 - ca. 1830, prent, RP-P-1991-455

Nummer vier: de vrijgekochte geisha

Shigenobu (II) , Yanagawa, ca. 1820 - ca. 1830, prent, RP-P-1991-465

Nummer twee: de bloem van de…

Shigenobu (II) , Yanagawa, ca. 1820 - ca. 1830, prent, RP-P-1958-580

Echtpaar met vissen op het hoofd

Shigenobu (II) , Yanagawa, ca. 1890 - ca. 1900, prent, RP-P-1991-502

Kôshôhei verandert een geit in een…

Shigenobu (II) , Yanagawa, ca. 1890 - ca. 1900, prent, RP-P-1991-504

Takeuchi no Sukune op een rots bij…

Shigenobu (II) , Yanagawa, 1890 - 1900, prent, RP-P-1991-501