De vier vijanden van de ware…

Hieronymus Wierix, naar Maerten de Vos, 1570 - 1601, prent, RP-P-1906-1851

De vier vijanden van de ware gelovige. Allegorische voorstelling waarin de vrouwelijke personificatie van de rechtschapen christen wordt belaagd door vier vijanden: de Dood, de Ketterij, de Wereld en de Duivel. Met onderschrift van 4 kolommen in elk 4 regels Latijn en 4 regels Nederlands. Zinneprent…

Graflegging van Christus

Hieronymus Wierix, naar Maerten de Vos, 1584, prent, RP-P-OB-66.852

Christus wordt door Jozef van Arimatea en Nikodemus in het graf gelegd. Rond de tombe treuren Maria, Maria Magdalena, Johannes en twee andere vrouwen. Op de achtergrond het kruis. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Portret van Catherine Henriette de…

Hieronymus Wierix, 1600, prent, RP-P-OB-67.069

Portret van Catherine Henriette de Balzac d'Entragues, markiezin van Verneuil, maîtresse van Hendrik IV. In de marge een vierregelig gedicht in het Frans.

Portret van Catherine Henriette de…

Hieronymus Wierix, 1600, prent, RP-P-OB-67.068

Portret van Catherine Henriette de Balzac d'Entragues, markiezin van Verneuil, maîtresse van Hendrik IV. In de marge een vierregelig gedicht in het Frans.

Kruisiging van Petrus

Hieronymus Wierix, naar Guido Reni, 1605 - 1619, prent, RP-P-1904-1246

Petrus wordt, met het hoofd naar beneden, door drie mannen aan het kruis genageld. In de marge een drieregelig onderschrift in het Latijn.

Allegorie op de goede dood van de…

Hieronymus Wierix, naar Ambrosius Francken (I), naar Willem van Haecht (I), naar Godefried van Haecht, 1563 - voor 1619, prent, RP-P-1906-183

Een oude man ligt op zijn sterfbed, zijn handen gevouwen in gebed. Aan zijn zijde staan Geloof (Fides) en Gebed (Oratio). Geloof wijst naar de hemel. Uit de mond van Gebed stijgt een gevleugeld hart op. Aan het voeteneinde staat Liefde (Charitas). Ze deelt geld en voedsel uit aan ouderen en…

Hanger met Victoria?

Hieronymus Wierix, 1563 - 1619, prent, RP-P-1898-A-20190

Eén van 9 bladen, uit een serie van 12. Op zes bladen zit in de nis een figuur. Aan elke hanger hangen drie parels.

H. Franciscus van Assisi voor de…

Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1619, prent, RP-P-1898-A-19844

H. Franciscus van Assisi zit geknield voor de gekruisigde Christus. Een gevleugeld, brandend hart zweeft naar boven. Aan de voet van het kruis een opengeslagen boek en een schedel. Achter Franciscus een rijksappel. In de marge een onderschrift in het Latijn.

Liefde (Charitas)

Hieronymus Wierix, naar Maerten de Vos, ca. 1580, prent, RP-P-2013-34-14

Charitas staat in het midden, een kind op de arm en een aan de rokken. Naast haar zit een biddende man. Op de achtergrond Noli mi tangere; rechts Christus als Goede herder. Rechtsachter de verloren zoon tussen de zwijnen. Linksboven wordt een ziel opgenomen in de hemel. Vierde prent uit serie met…

Geloof (Fides)

Hieronymus Wierix, naar Maerten de Vos, ca. 1580, prent, RP-P-2013-34-12

Het Geloof, een kruisstaf in de hand, staat op de voorgrond en wijst de mens op de 'goede gaven' die uit de hemel komen vallen. Rechts een koopman bij zijn geldbuidels. Achter hem de Dood in de gedaante van een skelet, die zijn pijl op hem richt. Tweede prent uit serie van vier.