Portret van Erasmus

Albrecht Dürer, 1526, prent, RP-P-OB-1281

Portret van Erasmus, schrijvend, staande aan een lezenaar bij een tafel waarop een vaas met bloemen staat. Achter de tafel een tablet aan de wand met Latijnse tekst.

Adam en Eva

Albrecht Dürer, 1504, prent, RP-P-OB-1155

Adam en Eva in de Hof van Eden omringd door dieren. Eva neemt juist de verboden vrucht aan van de slang.

Fortuna

Albrecht Dürer, 1493 - 1498, prent, RP-P-OB-1243

Een vrouw met een distel en een staf in de hand, staande op een bol.

Het kleine paard

Albrecht Dürer, 1505, prent, RP-P-OB-1266

Een paard, staande in een vervallen gebouw, onder een tongewelf. Achter het dier loopt een man, gekleed als soldaat, bewapend met een hellebaard, een monsterlijk dier of hoofddeksel op zijn hoofd en gevleugelde schoenen aan zijn voeten. Op de achtergrond een pot waarin vuur brandt.

Christus aan het volk getoond (Ecce…

Albrecht Dürer, 1498, prent, RP-P-OB-1304

Christus wordt, staand op een bordes, aan een joelende menigte mensen (onder wie veel soldaten) getoond. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een titelprent en 11 scènes uit het Lijdensverhaal.

De kruisiging

Albrecht Dürer, 1590 - 1610, prent, RP-P-OB-1284

Christus aan het kruis met vele omstanders. Aan zijn linkerzijde onder anderen Johannes de Evangelist, aan zijn rechterzijde onder anderen zijn moeder Maria, aan zijn voeten Maria Magdalena. Op de achtergrond huizen, een kerk en een burcht. Deze prent is onvoltooid, de voorstelling is alleen met…

De geboorte van Maria

Albrecht Dürer, 1501 - 1505, prent, RP-P-OB-1401

Rechts op de achtergrond in een groot vertrek ligt Anna in een bed nadat zij Maria gebaard heeft. Op de voorgrond is een groep vrouwen bezig met drinken, praten, het verzorgen van de pasgeborene. Een engel bewierookt het tafereel vanuit de lucht. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten,…

De vier ruiters van de apocalyps

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-OB-1378

Vier mannen te paard, gewapend met een pijl en boog, een zwaard, een weegschaal en een riek, lopen mensen onder de voet. Op versozijde Latijnse bijbeltekst in gotisch schrift in twee kolommen.

Geseling, Doornenkroning, Christus…

Albrecht Dürer, 1509, prent, RP-P-OB-1361

De vijfde reeks van vier scènes uit de prentserie 'De kleine Passie', hier nog onversneden met 4 afbeeldingen op 1 blad. Linksboven: Christus wordt, gebonden aan een zuil, gegeseld door mannen met takkenbossen. Rechtsboven: Christus, zittend op een verhoging, krijgt een doornenkroon op het hoofd…

Gregoriusmis

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-OB-1464

De Heilige Gregorius aanschouwt, geknield voor een altaar en geflankeerd door twee mannen, Christus als Man van Smarten. Op de achtergrond nog een aantal mensen; in de lucht twee engelen.