Koning David speelt op de harp

Willem van de Passe, naar Abraham Bloemaert, 1607 - 1637, prent, RP-P-OB-2170

Koning David zit geknield voor een gordijn en speelt op zijn harp. Op de voorgrond liggen zijn kroon, scepter en keten. In de marge een drieregelig onderschrift in het Latijn.

Offer van Abraham

Willem van de Passe, naar Crispijn van de Passe (I), 1607 - 1637, prent, RP-P-1907-3796

Abraham heft zijn zwaard om zijn zoon Isaak, die voor het altaar knielt, te doden. Een engel houdt hem echter tegen. Op de achtergrond in het bos de ram die Abraham kan offeren. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn. Daaronder een tweede onderschrift uit Hebreeën…

Engel Gabriël

Willem van de Passe, naar Abraham Bloemaert, 1607 - 1637, prent, RP-P-OB-2184

De aartsengel Gabriël op een wolk. In zijn linkerhand houdt hij een lelie en zijn rechterhand is opgeheven. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Vrouw verschoont een kind

Willem van de Passe, 1624, prent, RP-P-1938-1427

Interieur van een slaapkamer waarin een vrouw een kind in de wieg verschoont. Op de versozijde boekdruk in het Nederlands.

Reuk

Willem van de Passe, naar Crispijn van de Passe (I), 1607 - 1637, prent, RP-P-1904-39

De personificatie van de Reuk. Een hond springt tegen haar op. Amor biedt haar een mand met rozen aan. Ze wordt vergezeld door een man. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Tastzin

Willem van de Passe, naar Crispijn van de Passe (I), 1607 - 1637, prent, RP-P-1904-41

Vertrek met de personificatie van de tastzin die een man omhelst. Op haar stoel staat Amor die door een papegaai gebeten wordt. Op de voorgrond een schildpad. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Keizer Theodosius en Athenais

Willem van de Passe, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1623, prent, RP-P-1939-80

Keizer Theodosius toont de appel aan Athenais, die zij heeft gegeven aan Paulinus. Ze zijn omringd door hovelingen.

Gezicht

Willem van de Passe, naar Crispijn van de Passe (I), 1607 - 1637, prent, RP-P-1904-38

De personificatie van het Gezicht. Ze wordt vergezeld door een man die wijst naar de spiegel die Amor ophoudt. Op de voorgrond een kat die een muis volgt. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Gehoor

Willem van de Passe, naar Crispijn van de Passe (I), 1607 - 1637, prent, RP-P-1904-42

De personificatie van het gehoor. Ze heeft een luit in de hand en speelt op het instrument. Ze wordt vergezeld door een man die gitaar speelt. Aan haar voeten zit Amor met een blazende kat. Op de achtergrond een hert. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Johann Schweikhard von Kronberg te…

Willem van de Passe, 1607 - 1637, prent, RP-P-1952-273

Johann Schweikhard von Kronberg, aartsbisschop van Mainz, te paard. Rechtsboven zijn wapenschild. Op de achtergrond een gezicht op Mainz. In de marge de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. Prent uit een serie met keizer Ferdinand II en keurvorsten van het Heilige Roomse Rijk.