12 resultaten gevonden


Crispijn van de Passe Willem van de Passe (I), 1607 - 1637, prent, RP-P-1904-42

De personificatie van het gehoor. Ze heeft een luit in de hand en speelt op het instrument. Ze wordt vergezeld door een man die gitaar speelt. Aan haar voeten zit Amor met een blazende kat. Op de achtergrond een hert. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Willem van de Passe, 1624, prent, RP-P-1938-1412

Een man en vrouw rusten in een veld. Op de versozijde boekdruk in het Nederlands.

Crispijn van de Passe Willem van de Passe (I), 1607 - 1637, prent, RP-P-1907-3796

Abraham heft zijn zwaard om zijn zoon Isaak, die voor het altaar knielt, te doden. Een engel houdt hem echter tegen. Op de achtergrond in het bos de ram die Abraham kan offeren. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn. Daaronder een tweede onderschrift uit Hebreeën…

Willem van de Passe, 1607 - 1637, prent, RP-P-1952-273

Johann Schweikhard von Kronberg, aartsbisschop van Mainz, te paard. Rechtsboven zijn wapenschild. Op de achtergrond een gezicht op Mainz. In de marge de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. Prent uit een serie met keizer Ferdinand II en keurvorsten van het Heilige Roomse Rijk.

Crispijn van de Passe Willem van de Passe (I), 1607 - 1637, prent, RP-P-1904-38

De personificatie van het Gezicht. Ze wordt vergezeld door een man die wijst naar de spiegel die Amor ophoudt. Op de voorgrond een kat die een muis volgt. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Crispijn van de Passe Willem van de Passe (I), 1607 - 1637, prent, RP-P-1904-40

De personificatie van de smaak: een vrouw die samen met een man aan een tafel zit te eten en drinken. Ze wordt vergezeld door een aapje met een appel. Op de voorgrond zit Amor die in een bijenkorf graait. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Willem van de Passe, 1623, prent, RP-P-1939-80

Keizer Theodosius toont de appel aan Athenais, die zij heeft gegeven aan Paulinus. Ze zijn omringd door hovelingen.

Willem van de Passe, 1624, prent, RP-P-1938-1427

Interieur van een slaapkamer waarin een vrouw een kind in de wieg verschoont. Op de versozijde boekdruk in het Nederlands.

Crispijn van de Passe Willem van de Passe (I) , onbekend, 1607 - 1637, prent, RP-P-OB-2170

Koning David zit geknield voor een gordijn en speelt op zijn harp. Op de voorgrond liggen zijn kroon, scepter en keten. In de marge een drieregelig onderschrift in het Latijn.

Crispijn van de Passe Willem van de Passe (I) , onbekend, 1607 - 1637, prent, RP-P-OB-2184

De aartsengel Gabriël op een wolk. In zijn linkerhand houdt hij een lelie en zijn rechterhand is opgeheven. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Terug naar boven