De evangelist Lucas

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-OB-2222

De evangelist Lucas die in het bijbelboek Handelingen leest. Achter hem zijn attribuut de os. Op de achtergrond valt Saulus van zijn paard nadat hij door het licht van Christus werd verblind. De voorstelling is gevat in een ronde omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie van…

Aartsengel Zaphkiël

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1886-A-10003

De aartsengel Zaphkiël staat met zijn rechtervoet op een steen en houdt een tak in zijn rechterhand. Links op de achtergrond overspoelt de Rode Zee de Egyptische farao en zijn leger. Rechts op de achtergrond de hemelvaart van Christus. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn. Prent…

Aartsengel Rafaël

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1918-1440

De aartsengel Rafaël staat met een staf in zijn rechterhand en kijkt op naar de hemel. Links op de achtergrond stijgt Rafaël op naar de hemel (Tobit 12:20). Rechts op de achtergrond de verkondiging aan de herders. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met…

Cleopatra

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1986-285

Cleopatra pleegt zelfmoord en houdt de slang aan haar ontblote borst. Op de voorgrond zit een geketende aap die aan een bloem ruikt. Midden onder een motto in het Latijn dat verwijst naar Cleopatra's immorele daad. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Portret van Edward VI

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-OB-2289

Portret van Edward VI, koning van Engeland. In de marge de naam van de geportretteerde en een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Portret van Elizabeth I Tudor,…

Crispijn van de Passe (I), naar Isaac Oliver, na 1603 - 1637, prent, RP-P-1878-A-1892X

Portret van Nicolaas Fontanus

Crispijn van de Passe (II), 1604 - 1670, prent, RP-P-1905-223

Portret van de dichter Nicolaas Fontanus. In de marge de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. Daaronder een vierregelig lofdicht in het Latijn.

Portret van Pedro Enríquez de…

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-OB-2296

Portret van Pedro Enríquez de Toledo, de Acevedo, graaf van Fuentes de Valdepero en opperbevelhebber van de Spaanse troepen in de Nederlanden, daaronder zijn devies in het Latijn. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn.

Portret van Pieter Andriesz…

Crispijn van de Passe (II), 1604 - 1670, prent, RP-P-OB-15.792

Portret van de predikant Pieter Andriesz Hesseling, op 57-jarige leeftijd, die de bijbel leest. In de marge de naam en functie van de geportretteerde en een zesregelig lofdicht in het Nederlands.

Portret van Isabella Clara Eugenia,…

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1906-2316

Portret van Isabella Clara Eugenia, infante van Spanje en gemalin van Albrecht, aartshertog van Oostenrijk. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. In de marge een vierregelig lofdicht in het Latijn.