Susanna en de ouderlingen

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-OB-2171

Susanna wordt bij het baden door twee ouderlingen betast. Ze probeert hen af te weren. Op de achtergrond haar dienstmeisjes. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Annunciatie (Maagd Maria)

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-OB-2183

Maria zit voor een lessenaar met haar vinger in een boek. Ze kijkt op naar de Heilige Geest in de gedaante van een duif die boven haar zweeft. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn en in de hoeken cherubijnen. In de marge een vierregelig onderschrift, in…

Maria met het Christuskind en…

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-OB-2188

Maria voedt het Christuskind dat op haar schoot zit. Engelen om haar heen. Boven hen de Heilige Geest in de gedaante van een duif. In het landschap op de achtergrond de verkondiging aan de herders. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Koning Jozua als een van de negen…

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1907-1930

De Joodse held koning Jozua. Buste gevat in een medaillon met daaronder een cartouche met zijn naam. In de onderhoeken twee apen en in de bovenhoeken twee eekhoorns. Prent uit een serie van negen met helden.

Julius Caesar als een van de negen…

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1907-1935

De held uit de klassieke oudheid Julius Caesar. Buste gevat in een medaillon met daaronder een cartouche met zijn naam. In de onderhoeken twee stieren en in de bovenhoeken twee honden. Prent uit een serie van negen met helden.

De evangelist Lucas

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-OB-2222

De evangelist Lucas die in het bijbelboek Handelingen leest. Achter hem zijn attribuut de os. Op de achtergrond valt Saulus van zijn paard nadat hij door het licht van Christus werd verblind. De voorstelling is gevat in een ronde omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie van…

Aartsengel Zaphkiël

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1886-A-10003

De aartsengel Zaphkiël staat met zijn rechtervoet op een steen en houdt een tak in zijn rechterhand. Links op de achtergrond overspoelt de Rode Zee de Egyptische farao en zijn leger. Rechts op de achtergrond de hemelvaart van Christus. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn. Prent…

Aartsengel Rafaël

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1918-1440

De aartsengel Rafaël staat met een staf in zijn rechterhand en kijkt op naar de hemel. Links op de achtergrond stijgt Rafaël op naar de hemel (Tobit 12:20). Rechts op de achtergrond de verkondiging aan de herders. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met…

Cleopatra

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1986-285

Cleopatra pleegt zelfmoord en houdt de slang aan haar ontblote borst. Op de voorgrond zit een geketende aap die aan een bloem ruikt. Midden onder een motto in het Latijn dat verwijst naar Cleopatra's immorele daad. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Portret van Edward VI

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-OB-2289

Portret van Edward VI, koning van Engeland. In de marge de naam van de geportretteerde en een tweeregelig onderschrift in het Latijn.