28 resultaten gevonden


Agostino Carracci Roeland van Bolten, ca. 1580 - ca. 1608, prent, RP-P-OB-26.771

Christus wordt gekruisigd op Golgota terwijl omstaanders toekijken. Onder het kruis liggen Maria en Maria Magdalena, en enkele andere vrouwen. De misdadigers worden op hun kruisen genageld (Matteüs 27:38). Christus wordt een spons met zure wijn aangeboden (Matteüs 27:48). Linksonder het kruis…

R. Boelens Dirk Jurriaan Sluyter (Jr.), in of na 1835, prent, RP-P-OB-59.558

Portret van de staatsman, historicus en schrijver van schoolboeken Johannes ter Pelkwijk. Hij zit op een stoel en wijst met een aanwijsstok een geografische kaart aan, die op een ezel achter hem staat. Buiten de plaatrand twee gegraveerde handtekeningen van bestuursleden van de Stads Armeninrichting…

Hoogstraten & Gorter Albert Henry Payne, 1822 - 1902, prent, RP-P-1905-2885

anoniem De Vri & Van Stegeren Clement, 1816 - 1836, prent, RP-P-1898-A-20043

Blad met 4 voorstellingen van dieren: een leeuw, een olifant, een eenhoorn en een hert. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers.

anoniem De Vri & Van Stegeren Clement, 1816 - 1836, prent, RP-P-OB-200.099

Een staande Indiaanse man met een speer en een Indiaanse vrouw met kruik en beker. Omgeven door een lijst van bloemenranken. Onder de voorstelling een tweeregelig vers.

anoniem De Vri & Van Stegeren Clement, 1816 - 1836, prent, RP-P-OB-200.102

Blad met 16 voorstellingen van bekende gebouwen in Amsterdam, zoals het Dolhuis, het Walen Weeshuis, de Nieuwe Kerk en de Haarlemmer Poort. Onder elke voorstelling de naam van het gebouw. Genummer rechtsboven: (3).

Jan Dam Steuerwald, R. van Wijk Anthsz. Antoine Franciscus Cornelis Hoffmann, 1849, prent, RP-P-OB-88.978

Klaas Bording en zijn twee zoons uit Durgerdam die tussen 13-27 januari 1849 veertien dagen op een ijsschots op de Zuiderzee dreven. De vader staande achter zijn twee zoons, onderaan een cartouche omgeven door twee meeuwen met de redding op 27 januari.

Agostino Carracci Roeland van Bolten, ca. 1580 - ca. 1608, prent, RP-P-OB-26.771B

Middenplaat van een prent waar Christus wordt gekruisigd op Golgota terwijl omstaanders toekijken. Onder het kruis liggen Maria en Maria Magdalena, en enkele andere vrouwen. De misdadigers worden op hun kruisen genageld (Matteüs 27:38). Christus wordt een spons met zure wijn aangeboden (Matteüs…

A. Bartjens, Joost van den Vondel Salomon Savery, 1636, prent, RP-P-OB-5579

anoniem De Vri & Van Stegeren Clement, 1816 - 1836, prent, RP-P-OB-200.096

Blad met 16 voorstellingen uit de Openbaring van Johannes uit het Nieuwe Testament, waaronder de ruiters van de Apocalyps en de zeven kandelaars. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers.