Beeld van knielende engel met harp

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4482

Beeld van een knielende engel die op een harp speelt. Op het verso van deze boekillustratie staat een gedrukt fragment Duitse tekst: Und ein ewiges ... und gewis war.

Beeld van knielende bisschop met…

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4467(V)

Fragment van boekillustratie met beeld van knielende bisschop en kerkmodel. Fragment onderschrift in Duits: vergult Bild eins

Reliekhouder in vorm van medaillon…

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4491(R)

Reliekhouder in vorm van een medaillon met Christus in de hel, met zijn kruisvaandel breekt hij de deur open waarachter zich de gedoemden bevinden. De rand van het medaillon is versierd met edelstenen.

Reliekhouder met de verzoeking van…

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4486

Reliekhouder met de verzoeking van Adam en Eva. Op verso is fragment van een reliekhouder afgebeeld, mogelijk met de nagelen van het kruis van Christus.

Intocht van Christus in Jerusalem

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4459(R)

Christus rijdt zittend op de rug van een ezel langs een menigte mensen richting de stadspoort van Jerusalem. Een man trekt zijn mantel uit en achter de ezel loopt een veulen. Boekillustratie in rechthoekige omlijsting met fijne ornamenten. De prent is gedrukt met meerdere houtblokken. Bovenaan het…

Paus en een bisschop

Lucas Cranach (I), 1521, prent, RP-P-OB-4465

Paus geeft de bisschop zijn positie en titel, een voorbeeld uit de kerkelijke hiërarchie. De paus en bisschop worden omringd door een groep mannen terwijl zij naar buiten kijken. In de verte ligt de stad waar de bisschop zijn zetel zal krijgen.

Paus en zijn gevolg te paard

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4460(V)

De paus verlaat een stad te paard, hij rijdt voorop in een ceremonieële stoet met zijn gevolg van geestelijken waaronder een bisschop en kardinalen. Twee soldaten lopen voorop. Op de achtergrond rechts is de hel weergegeven met de verdoemde zielen in de vlammen en daarboven vliegen drie demonen.…

Geboorte van Christus

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4458(R)

Maria en Jozef knielen in aanbidding bij het Christuslind dat in een kribbe ligt. In de bouwvallige stal staan een os en een ezel. Op de achtergrond brengt een engel de boodschap van de geboorte aan de herders. Boekillustratie in rechthoekige omlijsting met fijne ornamenten. Deze prent is gedrukt…

Christus gebruikt maaltijd bij…

Lucas Cranach (I), 1521 - 1522, prent, RP-P-OB-4461(R)

Christus discussieert met een Farizeeër over de gewoonte van dit volk om de handen te wassen voor de maaltijd. Rechts naast de Farizeeër staat een man die zijn handen wast boven een schaal. Op de achtergrond links zitten de apostelen aan tafel bij de Farizeeër in huis, zij zijn aan tafel gegaan…

Beeld van Joris en de draak

Lucas Cranach (I), 1509 - 1549, prent, RP-P-OB-4481(R)