Allegorie op de Jacht

Gaspare Oselli, naar Giorgio Ghisi, naar Luca Penni, 1563, prent, RP-P-2002-193

De jager Orion draagt Diana, de godin van de jacht, op zijn rug. Samen gaan zij op jacht met jachthonden. Op de achtergrond Diana's nimfen. Onder de afbeelding vier regels Latijn.

Portret van Christiaan VI, koning…

Giovanni Marco Pitteri, naar Giovanni Battista Piazzetta, 1730 - 1746, prent, RP-P-2007-197

Portret van Christiaan VI, koning van Denemarken en Noorwegen met allongepruik, in hermelijnen mantel. Om zijn schouders een keten van de Orde van de Olifant. In ovaal. Onder het portret het familiewapen met koningskroon, gedragen door twee wildemannen.

Musicerend gezelschap in de…

Valentin Lefebvre, naar Titiaan, 1682, prent, RP-P-1997-105

In een landschap bespeelt een jongeman staande een basgamba. Een vrouw, op de rug gezien, zit met een fluit in haar hand naast hem. De prent maakt deel uit van een 53-delige serie prenten naar schilderijen van Titiaan en Veronese.

Het offer van Polyxena

Giovanni David, 1776, prent, RP-P-2004-42

Polyxena wordt door Neoptolemus geofferd bij het graf van Achilles. Treurende mannen en vrouwen staan rond het lichaam van Polyxena. Op de achtergrond de troepen van de koning.

Venetiaanse koopman

Giovanni David, 1775, prent, RP-P-2004-380

Een Venetiaanse koopman, gekleed in lange mantel die hij half voor zijn gezicht heeft geslagen. De Rialtobrug op de achtergrond. Titel in ondermarge.

Venetiaanse koopman

Giovanni David, 1775, prent, RP-P-2004-379

Een Venetiaanse koopman, gekleed in lange mantel die hij half voor zijn gezicht heeft geslagen. De Rialtobrug op de achtergrond. Titel in ondermarge.

Allegorie op de overvloed dankzij…

Gaspare Oselli, naar Federico Zuccaro, 1546 - 1576, prent, RP-P-2004-31

Vrouwelijke personificatie van de overvloed met in haar linkerarm een cornucopia gevuld met vruchten en in haar rechter een toorts. Zij staat met haar voet op een stuk wapenrusting. Naast haar liggen een lam en een leeuw.

Jozef vertelt Maria over hun vlucht…

Giovanni Domenico Tiepolo, ca. 1750 - ca. 1753, prent, RP-P-2004-82

In een vertrek zit Maria met het Kind op schoot, naast een hemelbed en een kribbe. Bij haar zitten twee engelen in aanbidding. Jozef, als oude man, staat voor de deuropening en maakt een spreekgebaar. Hij vertelt zijn in de droom ontvangen opdracht over de vlucht naar Egypte. Door een venster valt…

De verschijning van het kruis aan…

anoniem, naar Jacopo Tintoretto, 1528 - 1594, prent, RP-P-2004-26

Petrus zit met een boek en sleutels op schoot. Hij kijkt op naar engelen die hem een groot kruis tonen.

Kaart van Gelderland

Paolo Forlani, naar Jacob van Deventer, 1563, prent, RP-P-1925-1160

Kaart van Gelderland, Kleef en deel van Limburg. Linksonder een cartouche met de titel, rechtsonder de passer met schalen. Rechtsboven het keizerlijk wapen met het Gulden Vlies. Alle opschriften in het Latijn.