Opstanding

Karel van Mallery, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-OB-22.689

Christus staat op uit het graf, de banier van de Opstanding in zijn hand. Op de voorgrond liggen de soldaten die het graf bewaakten en achter Christus een geopende sarcofaag. Onder de voorstelling twee regels in het Latijn.

Kroning van Maria

Karel van Mallery, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-1908-2339

Maria wordt gekroond in de hemel door Christus, aan haar linker zijde en door God de Vader, rechts van haar. Bovenaan de duif, het symbool van de Heilige Geest. Zowel God de Vader als Christus houden een rijksappel vast, symbool van de Redder van de Wereld (Salvator Mundi). Maria wordt omringd en…

Personificatie van Matigheid

Karel van Mallery, 1607, prent, RP-P-OB-22.691

De vrouwelijke personificatie van Matigheid (Temperantia), een van de vier kardinale deugden, met in haar hand een kelk en in haar schoot vruchten.

Visitatie

Karel van Mallery, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-1909-1100

Ontmoeting van Maria en Elizabeth. Zij geven elkaar de hand en omhelzen elkaar. Onder de voorstelling twee regels in het Latijn.

Aanbidding door de koningen

Karel van Mallery, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-1908-2334

In een landschap zit onder een afdakje Maria, met op haar schoot het Christuskind. Naast haar staat Jozef, met gekruiste armen voor zijn borst en achter haar de os en de ezel. Voor haar knielen de drie koningen met hun geschenken. Twee van hen hebben hun kronen op de grond gelegd. Op de achtergrond…

Engel met haan, doornenkroon en…

Karel van Mallery, naar Aegidius Sadeler, 1581 - ca. 1645, prent, RP-P-OB-22.696

Engel met de haan en de doornenkroon. De rietstengel verwijst naar de stok waarmee Christus aan het kruis de in wijn gedrenkte spons kreeg aangeboden. Onder de voorstelling twee regels in het Latijn. Vierde prent uit een serie van acht prenten met voorstellingen van engelen met de Passiewerktuigen.

Graflegging van Christus

Johannes de Mare, naar Titiaan, 1847 - 1849, prent, RP-P-1886-A-10700

De graflegging van Christus. Het lichaam van Christus wordt naar het graf gedragen door Jozef van Aritmathea, Nicodemus en een derde discipel. Johannes ondersteunt de Maria.

Staande man met vrouw

Johannes de Mare, naar Denis Auguste Marie Raffet, 1838, prent, RP-P-OB-22.785

Een staande man bij een schilderij dat deels schuil gaat achter een gordijn, aan zijn arm een vrouw.

Laatste Avondmaal

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1590 - 1638, prent, RP-P-1966-66

Christus en zijn apostelen zitten samen aan een gedekte tafel. Christus toont zijn leerlingen een stuk brood. Judas staat rechtop. In zijn rechterhand een geldbuidel. De prent heeft een Latijns onderschrift met een tekst uit de Bijbel en is de eerste prent van een veertiendelige serie over de passie…

Kruisafneming

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1590 - 1638, prent, RP-P-1966-73

Christus wordt het kruis afgenomen door Jozef van Arimatea en Nikodemus. Maria en Johannes nemen zijn lichaam in hun armen. Op de achtergrond rechts wordt Christus in zijn graftombe gelegd. De prent heeft een Latijns onderschrift met een tekst uit de Bijbel en is de elfde prent van een…